F.V. Mortensen

F.V. Mortensen, Frederik Vilhelm Mortensen, 22.9.1865-11.3.1942, fiskeri-direktør. Født i Odense, død i Gentofte, urne på Ålborg almenkgd. M. kom tidligt til søs, tog styrmandseksamen 1889 og blev reserveløjtnant i marinen 1891. 1893 ansattes han i fiskerikontrollen som assistent. 1895 udnævntes han til fører af den nybyggede, første redningsdamper Vestkysten. Dette skib og det senere Vesterhavet var kraftige dampere, særlig bygget til hjælp for vestkystfiskerne når landing blev farlig; det var den frygtelige Harboøreulykke i nov. 1893 hvor 26 fiskere omkom under landingsforsøg der gav stødet til bygningen af disse redningsdampere. 1895-1903 virkede M. som Vestkystens fører og hjalp ved sin uforfærdethed og resoluthed talrige bådsbesætninger i land. 1904 blev han fiskerikontrollør for østifterne og 1907 fiskeriinspektør, en nyoprettet stilling til ledelse af den udvidede kontroltjeneste. Samtidig blev han konsulent for ministeriet i sager vedrørende saltvandsfiskeriet. Med sit indgående kendskab til fiskeriet og fiskernes forhold blev M. et fortrinligt bindeled mellem fiskerierhvervet og centralstyret. 1917 gjordes inspektørstillingen til en direktørpost hvorved saltog ferskvandsfiskeriets sager samledes under en fælles administration. 1922 omdannedes fiskerikontoret til landbrugsministeriets fiskeridirektorat. Igennem alle tilblivelsesfaser var M. leder af fiskeridirektoratet lige til han med udgangen af 1934 tog sin afsked. Når fiskeristyrelsen så hurtigt udviklede sig til et omfattende og selvstændigt led inden for centraladministrationen skyldes dette ikke mindst M.s indsats. Som fiskeridirektør kom han naturligt i nøje kontakt med ledelsen af en række institutioner der arbejder i fiskeriets tjeneste. Fra 1909 var han medlem af kommissionen for havundersøgelser som han 1925 blev formand for. 1910 kom han i bestyrelsen for Forsikringen af danske Fiskerfartøjer og overtog 1921 formandsposten, 1933 trådte Kongeriget Danmarks Fiskeribank i virksomhed med M. som bestyrelsens formand. For det ved fiskeriloven af 1917 oprettede ålegårdsovernævn var M. formand fra dets oprettelse til sin afgang. – M.s embedsgerning faldt inden for de år hvor fiskeriet udvikledes stærkt under moderne former, fangstfelterne udvidedes, fangsten og dermed fiskeudførslen fordobledes. I kommissioner og udvalg der har forberedt de love og andre statsforanstaltninger erhvervets vækst krævede, har M. ydet et arbejde der i ikke ringe grad har præget resultaterne. Siden 1907 redigerede han Aarbog for den danske Fiskerflaade og den årlige Fiskeri-Beretning der begge udgives på ministeriets bekostning. 1935 udgav han sammen med A. C. Strubberg Dansk Saltvandsfiskeri. I 1938 opkaldtes en ny redningsdamper efter M -Æresmedlem af Dansk fiskeriforening 1935.

Familie

Forældre: detailhandler Jens M. (1834-81) og Ane Johanne Hansen (1835-71). Gift 15.11.1893 i Svendborg med Ellen Christiane Marie Sophie Hansen, født 12.4.1869 i Odense, død 29.9.1965 i Nørresundby, d. af konditor i Odense, senere i Svendborg Christian H. (1846-1925) og Marie Sophie Frederikke Nielsen (1850-1932).

Udnævnelser

R. 1909. DM. 1921. K.2 1935.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Ferskvandsfiskeribl., 1942 100f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig