F.W. Wiehe

F.W. Wiehe, Frederik Wilhelm Wiehe, 8.12.1817-24.3.1864, filolog, rektor. Født på Frbg, død i Århus, begravet på Frbg. W. blev dimitteret fra Borgerdydskolen i Kbh. 1835 og studerede derefter filologi; han underviste i studietiden i Borgerdydskolen. Efter at have taget filologisk embedseksamen 1843 blev han lærer ved Odense katedralskole og udnævntes 1844 til adjunkt. 1846 blev han forflyttet til Slagelse som overlærer, konstitueredes som rektor 1851, men blev ved skolens nedlæggelse 1852 udnævnt til overlærer i Århus; på grund af sygdom kunne han dog først tiltræde to år efter. 1864 blev han udnævnt til rektor ved Fr.borg skole, men døde inden han kunne overtage dette embede. Af hans videnskabelige arbejder, der for en stor del fremkom i skoleprogrammer fra Odense og Slagelse, kan nævnes Læren om Accentuationen i det græske Sprog, 1845 (2. udg. 1854), Bidrag til græsk Synonymik, 1850, Kort Tilbageblik paa Slagelse lærde Skoles Historie, 1852. Med skriftet De vestigiis et reliquiis synonymicæ årtis Græcorum erhvervede han 1856 den filosofiske doktorgrad. Hans synonymiske arbejder medførte en polemik med I. Levin som fra W.s side førtes i Tidsskrift for Philologi og Pædagogik I–II, 1860-61. Størst fortjeneste indlagde W. sig ved sin kommenterede udgave af dialoger af Platon som udkom i tre hæfter 1848-51, af hvilke navnlig det første, indeholdende Apologien og Kriton, er blevet stærkt benyttet i skolerne og kom i flere oplag.

Familie

Forældre: portrætmaler, havneskriver i Kbh., senere justitsråd Carl Wilhelm W. (1788-1867) og Antoinette Louise Rosing (1791-1874). Gift 24.6.1844 i Søllerød med Johanne Marie Drewsen, født 4.6.1823 i Skodsborg, død 14.2.1914 i Gentofte, d. af fabrikejer Christian D. (1799-1896) og Ernestine Jacobsen (1804-97). – Bror til Johan W., Michael W. og Wilhelm W.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1856 72-75.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig