F. C. C. Frieboe, Frederik Caspar Conrad Frieboe (Friboe), 7.3.1767-14.3.1846, officer. Født i Køge, død i Kbh. (Garn.), begravet i haven til Frieboes Hvile, Lyngby. F. begyndte som volontær ved kavalleriet, blev sekondløjtnant 1783, premierløjtnant 1789, ritmester 1793, kar. major 1803. Med sit pertentlige kendskab til uniforms- og andre reglementer var han en mand efter kronprinsens (Frederik VI) hoved. Han tillagdes samtidig andel i at prinsens forbindelse med fru Dannemand kom i stand. 1800-08 var han medlem af adjudantstaben (De røde fjer), og ved dennes omdannelse til generalstab fik han oberstløjtnants rang, blev overkomplet (1809 virkelig) generaladjudantløjtnant, 1810 kar., 1813 virkelig oberst og chef for husarregimentet. Han deltog i afvæbningen af de spanske tropper på Sjælland men kom ikke til at forrette egentlig krigstjeneste. 1817 blev han generalmajor, 1836 generalløjtnant. Ved hærens omordning 1842 fik han efter ansøgning, på grund af alder, sin afsked og stilledes à la suite som general af kavalleriet. Hverken militært eller personlig var F. betydelig, men han satte sig i Lyngby et varigt minde. Ved sit ægteskab var han blevet ret velhavende, og da han ikke efterlod sig direkte livsarvinger oprettede han ved testamente 22.11.1841 et fideikommis, i hvilket indgik hans landsted i Lyngby, det tidligere "Wildnis". Under navnet "Frieboes Hvile" skulle det tjene som fribolig for to officersenker, fortrinsvis efterkommere af hans og hustruens slægt. Ved F.s død overgik ejendommen til søstersønnen premierløjtnant F. C. C. Funch, og 1953 blev den af den sidstlevende slægtning solgt til Lyngby-Tårbæk kommune der lod den restaurere. Den er nu fredet og anvendes af Byhistorisk samling for kommunen. Et legat stiftet af F. til uddeling blandt fattige i Lyngby sogn er nu indgået i kommunens fælleslegat. F. ejede en udsøgt bogsamling som nu er spredt, men katalog findes i Byhist. saml. – Kammerherre 1810.

Familie

Forældre: kaptajn (ritmester), senere generalmajor Christian Wildenradt F. (ca.1732-1806) og Anna Brasch (1745-1820). Gift 1795 (tilladelse 22.5.) i Kbh. med Gjertrud Cathrine Bodenhoff, født 1.4.1765 i Kbh. (Nic), død 19.11.1814 sst. (Garn.), d. af grosserer, agent Andreas B. (1723-94) og Mechthilde C. Rohde (1737-70).

Udnævnelser

R. 1817. DM. 1824. K. 1826.

Ikonografi

To stik af Chrétien efter tegn. af hhv. Fournier og Fouquet; efter den første tegn. sign. Lemming (Kgl.bibl.). Min. af H. J. Aldenrath ca. 1813-17 (Fr.borg). Mal. af C. A. Lorentzen (Garderhusarkasernen, Næstved), kopi på Frieboes Hvile. Afbildet på Gertners mal. af salvingen, 1840 (Rosenborg).

Bibliografi

Nanna Lange: Den Bodenhoffske slægtebog, 1914. Paul Hennings i Pers.hist.t. 7.r.I, 1916 231-41 (slægt). -Fra hoffet og byen, 1906 (fot.optr. 1966) = Memoirer og breve III. E. O. A. Hedegaard: Frederik den sjette og "De røde fjer" I–II. 1975 I 64f 85 127; II 254. Poul Strømstad: Frieboes hvile, 2.opl. 1978. Jeppe Tønsberg i Lyngbybogen 1978 98-133 (F. C. C. F. Funcks optegnelser).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig