F. C. Dankwart

F. C. Dankwart, Frederik Christian Emil Theodor Claus Danckwardt (Danckwart), 15.11.1782-23.10.1856, direktør i det udenlandske departement. Født i Segeberg, død i Kbh. (Petri), begravet sst. (Petri). D. tog juridisk eksamen i Glückstadt 1804. Senere blev han privatsekretær hos statsminister Ernst Schimmelmann i hvis tjeneste han var til han 1823 udnævntes til hus- og herredsfoged i Munkbrarup herred i Slesvig. Grev Schimmelmann der 1824 var blevet udenrigsminister ad interim kaldte ham dog hurtigt tilbage og ansatte ham 1826 som sekretær i udenrigsdepartementet. 1831 blev D. depechesekretær i departementet og 1842 direktør. - Da arvespørgsmålet i slutningen af Frederik VI's tid blev brændende overdrog kongen D. at undersøge det og give en fremstilling deraf. D. kom til det resultat at man burde virke for at få kongelovens arvefølge anerkendt for hele monarkiet hvorefter der indlededes forhandlinger med Rusland og Østrig derom. 1846 var D. medlem af den af Christian VIII til undersøgelse af arvespørgsmålet nedsatte kommission uden dog, som det synes, at have spillet nogen ledende rolle. - D. var en meget dygtig og begavet mand, dertil i besiddelse af mange kundskaber samt megen dannelse og personlig elskværdighed; det er derfor forståeligt at såvel Frederik VI og Christian VIII som kongehuset i det hele satte stor pris på ham der også stod i venskabsforhold til hertug Vilhelm af Glücksborg (Christian IXs far). Fremdeles var han højt anset af de forskellige udenrigsministre han tjente under. Han var i politisk henseende meget konservativ, og systemskiftet 1848 medførte hans afsked fra statstjenesten. Hermed ophørte dog ikke hans virksomhed i statens tjeneste; dels blev han anvendt ved ordningen af arvespørgsmålet de påfølgende år, dels vides det at udenrigsministeren i novemberministeriet, grev A. W. Moltke, ofte indhentede hans råd om de vigtigere indkomne sager. - Gehejmelegationsråd 1826. Konferensråd 1840. Gehejmekonferensråd 1848.

Familie

Forældre: gæstgiver Franz Christian D. og Charlotte Maria Germern. Ugift.

Udnævnelser

R. 1828. K. 1835. DM. 1842. S.K. 1843.

Bibliografi

Chr. Molbech i Berl. tid. 29.-31.10.1856 (også som særtryk s.å.). F. C. Bruun: Til erindr, om udenrigsministeriets 100-årige beståen 1770-1870, 1870 55. N. Neergaard: Under junigrundloven I, 1892 706-10. Klaus Kjølsen i Den da. udenrigstjeneste 1770-1970 I, 1970 især 95-103. - Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig