Fikke Moltke

Fikke Moltke, d. 27.10. tidligst 1371, rigsråd. Der kendes fra 1300-tallet mindst femten personer af navnet Fikke Moltke; af disse har mindst fire optrådt i Danmark, men kun den mest fremtrædende skal omtales her. Forvekslingsmulighederne gør hans ungdomshistorie tvivlsom; sikkert skelnes han først 1360. Da var han ridder og medlem af rigsrådet; han skrives – ligesom jævnlig gennem de følgende elleve år – "af Møn" hvor hans vigtigste godsbesiddelser må have ligget; desuden ejede han en mindre gård på Næstvedegnen, Skafterup. Jævnsides hermed havde han en række betydelige forleninger, nemlig Vordingborg 1362, Kbh. 1362-63, Kalø og Randershus 1365-66 og Nebbe slot ved Roskilde 1369-71. Sandsynligvis var det også ham der i sommeren 1369 var høvedsmand på Helsingborg og som sådan overgav slottet til hansestæderne. Ellers mødtes han oftest med disses repræsentanter til fredelig underhandling; således var han med til at afslutte overenskomster med dem i Rostock 1362 og i Nykøbing F. 1365, ligesom han deltog i forhandlinger i Stralsund 1364 og 1367 samt i den endelige fredsslutning sst. 1369-70. 1364 førte han titel af gældker. Det er utvivlsomt ham der har ladet hugge den meget store gravsten i Keldby kirke på Møn over sin hustru samt over Henneke Moltke og fru Elsebe.

Familie

gift Kirstine, død 1347, begr. i Keldby k., antagelig d. af Henneke M. og Elsebe

Bibliografi

Frede Bojsen: Af Møns hist. III, 1917 13-15 17-20 51 184-88. Hälsingborgs hist., red. L. M. Bååth II, 1, Helsingborg 1933 371-73. Sven Tagil: Valdemar Atterdag och Europa, Lund 1962 = Bibliotheca hist. Lundensis IX 290 321f 328f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig