Flemming Woldbye

Artikelstart

Flemming Woldbye, Søren Flemming Woldbye, 25.12.1926-12.2.2010, kemiker. Flemming Woldbye blev student 1945 og meldte sig til magisterstudiet i kemi. Studierne blev dog snart afbrudt af en indkaldelse til militæret (sekondløjtnant) således at han først blev magister 1953. Under dette arbejdede Flemming Woldbye det meste af tiden på Den polytekniske læreanstalt, kemisk laboratorium A hos professor J. Bjerrum som vakte hans interesse for koordinationsforbindelser. Allerede i slutningen af magisterstudiet blev Flemming Woldbye amanuensisvikar ved kemisk lab. A. Her blev han – efter et studieophold 1953-54 ved Illinois Institute of Technology – amanuensis 1954, afdelingsleder 1959, tillige lektor i kvantitativ analyse 1960 og professor i kemi 1967 – også på kemisk lab. A.

Efter fuldendelse af magisterstudiet optog Flemming Woldbye udforskningen af den optiske aktivitet – rotationsdispersion og cirkulardichroisme – hos chirale koordinationsforbindelser og dens sammenhæng med disses struktur. Den internationale interesse for disse arbejder ytrede sig ved indbydelse til ophold hos Bell Telephone Laboratories 1962-63 hvor Flemming Woldbye som medforfatter i værket Technique of Inorganic Chemistry (Interscience IV, N. Y. 1965) skrev den monografi om emnet som i en årrække blev områdets standardværk. I disse år virkede Flemming Woldbye som skattet forelæser ved seminarer om optisk aktivitet, arrangeret bl.a. af The Royal Society og Verein deutscher Chemiker. 1969 blev han dr. phil. ved Københavns universitet på afhandlingen Studier over optisk aktivitet. Den optiske aktivitets stærke følsomhed over for molekylstruktur fik ham til at optage studiet af konformationsanalyse – bl.a. sammen med licentiatstuderende.

1974 blev Flemming Woldbye valgt til prorektor på Den polytekniske læreanstalt hvor han i længere perioder måtte fungere som rektor under E. Knuth-Winterfeldts sygdom. Selv var han rektor 1975-77. Han fik nu ansvaret for at iværksætte styrelsesloven og den derpå baserede statut for læreanstalten. 1976 blev han medlem af et på politisk initiativ nedsat udvalg til evt. revision af styrelsesloven. Hans ret kritiske holdning til en del af styrelseslovens principper var utvivlsomt stærkt medvirkende til at han ved udløbet af valgperioden 1977 ikke blev genvalgt til rektor. Før og efter rektoratets ophør fik Flemming Woldbye pålagt en lang række opgaver som fx formand for planlægningsrådet for forskningen 1977-81, medlem af det centrale uddannelsesråd 1978-82, tilsynsrådet for Roskilde universitetscenter 1979-82, Polyteknisk læreanstalts forskningsudvalg 1977-82, Industrirådets hovedbestyrelse 1975-92, forsvarets forskningsråd 1978-93, monopolrådet 1982-85, energiministeriets rådgivende forskningsudvalg 1980-81, Det nordiske forskningspolitiske råd 1983-86 og af Styrelsesrådet for EU's fælles forskningscenter fra 1987, formand 1992-98. Flemming Woldbye var også medlem af en række bestyrelser for industrivirksomheder og fonde, og derudover havde han i tidens løb en række faglige hverv og medlemskaber.

1981 blev Flemming Woldbye chef for forskningssekretariatet og forlod dermed professoratet på Den polytekniske læreanstalt. 1987 overtog han en nyoprettet stilling i undervisnigs- og forskningsministeriet som kommiteret i internationale forskningsspørgsmål. Her var han til 1993 og fortsatte i forsknings- og teknologiministeriet med samme opgave 1993-94. Han var herefter konsulent i forskningsstyrelsen 1994-97.

Familie

Flemming Woldbye blev født i København (Helligånds). Forældre: direktør Søren Fulling Woldbye (1866-1944) og Augusta Josefine Baarts (1895-1970). Gift 9.7.1955 i Helleruplund kirke med bibliotekar Lise Høffding, født 3.6.1927 i København, datter af direktør Vagn Aagesøn Høfding (født 1895) og Armgard Elisabeth Nyholm (1906-81).

Udnævnelser

R. 1974. R1. 1979. K.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1969 266f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig