Fr. Bøgh

Fr. Bøgh, Frederik Bøgh, 18.2.1880-14.9.1967, rektor. Født i Tranekær, Langeland, død på Skt. Lukas stift., Helleruplund sg., begravet Tibirke kgd., Fr. borg amt. Efter at være blevet matematisk student fra Odense katedralskole 1898 studerede B. matematik hvori han tog magisterkonferens 1905. Han kastede sig straks ud i lærervirksomhed, først ved Frbg. gymnasium, en tid tillige ved Henrik Madsens skole og Døckers' kursus. Fra 1920 var han først adjunkt, fra 1921 lektpr ved Vestre Borgerdydskole, og endelig fra 1924 til 1948 rektor for Chr.havns gymnasium. Han var en klar og dygtig underviser og en anerkendt skoleleder. 1923-28 var han medredaktør af Matematisk Tidsskrift Afd. A. Lige så megen kraft som i sin skolevirksomhed lagde B. i et omfattende arbejde på at højne lærerstanden økonomisk og pædagogisk. I privatskolens tid var han virksom for en forbedring af lærernes usle lønninger gennem Privatskolernes fagordnede lærerforening, i hvilken han var bestyrelsesmedlem allerede fra 1906 og formand i de vigtige år 1917-19. Sit pædagogiske virke udfoldede han især gennem Det pædagogiske selskab, som formand 1931-34 og som redaktør af dets tidsskrift Vor Ungdom 1931-37 og igen 1948-52. Adskillige artikler i tidsskriftet vidner om hans klarsyn. Fx var han den første der gjorde opmærksom på de krav "de store årgange" fra krigens tid ville stille til skolen. B. stod i sine senere år som den af alle anerkendte samlingsskikkelse i kritiske situationer, fx som formand for Gymnasieskolernes lærerforening 1944-45 og som mægler ved dannelsen af Dansk pædagogisk tidsskrift 1953 ved sammenlægning af Vor Ungdom og Social-pædagogisk Tidsskrift. Han var medredaktør af det nye tidsskrift i dets første år og vedblev i flere år at stå for dets økonomi. Administrativt gjorde han en stor indsats ved i en årrække at revidere private skolers og kursers regnskaber for undervisningsministeriet. Ved hans afsked i 1948 stiftedes ved bidrag fra elever, forældre og lærere et fond under hans navn.

Med sit kristne livssyn, sin fordomsfri og kloge holdning til pædagogiske spørgsmål og sin ranke personlighed var B. højt respekteret af alle.

Familie

Forældre: godsinspektør på Tranekærjustitsråd Hardenack Otto Conrad B. (1846-1910) og Eleonora Ingertha Møller (1849-1930). Gift 8.10.1910 på Frbg. med Karen Margrethe Lauritzen, født 30.11.1887 i Slagelse (Skt. Mikkels), død 28.6.1973 i Hellerup, d. af manufakturhandler Julius Carl Christian L. (1851-90) og Mary Margrethe Isabella Benzen (1848-1926). - Bror til Eli B.

Udnævnelser

R. 1938. DM. 1948. K. 1956.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

K. W. Norbøll i Gymnasieskolen, 1967 978-80. H. W. Nielsen sst. 980f. Christianshavns gymnasium. Skoleefterretn. 1968 12f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig