Frederik Juel

Frederik Juel, 29.1.1761-15.3.1827, godsejer, officer. Født på Odense slot, død sst., begravet i Bregninge. J. blev opdraget hos sin morfar Peder Juel til Hverringe hvorefter han 1776–79 studerede i Kiel og 1781 overtog styrelsen af stamhuset Thorseng. 1794 ansøgte han om og fik på strenge betingelser rejsepas som kaptajn i hæren og tilladelse til at bære hærens uniform m.m. for at bese de allieredes hære under felttoget mod Frankrig hvor han som volontær fulgte et preussisk rytterregiment. Ved landeværnets oprettelse 1801 udnævntes han til oberst i armeen og chef for fynske landeværnsregiment og viste rosværdig iver for at stille regimentet på benene. Senere, under krigen 1807–14, fik han kommando over større og mindre afdelinger, navnlig 1812 og 13 da kongen betroede ham kommandoen over tropperne på Fyn, men dog i sine instruktioner til ham udtalte at han anså angreb på denne ø for lidet sandsynlige. Egentlig militær uddannelse havde han aldrig fået, og hans mulige militære anlæg blev ikke stillet på prøve. 1808 var han blevet sat à la suite i armeen med sin gage som vartpenge, n.å. blev han generalmajor (anciennitet 1808), 1815 generalløjtnant (anciennitet 1814) og forblev stående à la suite til sin død. – J. var en driftig og dygtig godsejer der også på flere måder viste interesse for at forbedre kårene for de mange ved godset værende arbejdere m.fl. -Kammerjunker 1774. Kammerherre 1781. Patron for Roskilde adelige kloster 1786. Hv. R. 1803. DM. 1812.

Familie

Forældre: stiftamtmand i Odense, senere gehejmekonferensråd Carl J. (1706–67) og Anna Margrethe Juel (1741–61). Gift 1. gang 11.2.1780 på Bossee ved Kiel med Magdalene Lucie Charlotte Rumohr, døbt 7.12.1759 i Eutin, død 17.6.1817 i Altona, d. af gehejmeråd Henning Bendix R. til Bossee (1717–77) og Adelheid Benedicte Blome (1725–1806). Ægteskabet opløst 1816. Gift 2. gang 7.11.1816 på Tåsinge med Louise Theodata v. Warnstedt, født 21.10.1777 på Løjtmark, død 20.2.1835 på Wedellsborg (gift 1. gang 1800 med senere kammerherre, major grev Hannibal Wedell til Wedellsborg, 1780–1828, ægteskabet opløst 1813; han gift 2. gang 1817 med Marie Ernestine Amalie Rosen, 1790–1871), d. af gehejmekonferensråd Frederik Carl v. W. til Løjtmark (1750–1811) og Johanna Wilhelmina Friderica Rumohr (1757–1827). -Far til Adolph J.

Ikonografi

Mal. af Jens Juel (Juelsberg; Valdemars slot), efter sidstnævnte kopi af H. C. Vantore, 1905 (Roskilde adelige jomfrukloster). Stik af A. Flint. Mal. ca. 1820. Min. (Juelsberg).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig