Frederik Ludvig v. Dehn, 7.9.1697-3.7.1771, diplomat, minister, greve. Død på Ludwigsburg, begravet i Waabs. Faderen der en tid synes at have ejet Fastergård i Bølling hrd. besad tillige godser i regeringsdistriktet Boitzenburg i Mecklenburg-Schwerin. Efter forældrenes død opdroges de to sønner F. L. og Conrad Ditlev i Braunschweig-Wolfenbüttel hvor de navnlig efter sidstnævntes giftermål med kansler Philip Ludvig Probst v. Wendhausens datterdatter Ilsa Louise steg til høje værdigheder. Senere faldt Conrad Ditlev, der hurtigt forødte den store formue han havde fået med hustruen, i unåde, og de søgte nu tilbage til Danmark. 1730 købte v. D. det store gods Kohøvede i Sønderjylland, og 1739 fik han tilbud om at gå til Spanien som dansk gesandt med 6000 rdl. årlig og løfte om at blive kammerherre og få det hvide bånd så snart han havde haft den første audiens i Spanien, v. D. tog mod tilbudet og blev i Spanien til 1742 da han kaldtes hjem fordi han ikke kunne tåle klimaet. Han levede derefter på sit gods indtil han i foråret 1750 kaldtes til Kbh. som medlem af konseilet. N.å. blev han tillige medlem af General-landøkonomi- og kommercekollegiet og præses for Det almindelige handelskompagni, 1758 tillige direktør for de fattiges væsen. Som vel kendt med forholdene ved det wolfenbuttelske hof fik han da Frederik V 1752 på ny ville gifte sig og valget faldt på prinsesse Juliane Marie af dette hus det hverv at indlede denne sag. v. D. roses som en venlig, pålidelig og behagelig mand, men synes ikke at have spillet nogen særlig betydelig rolle i konseilet. Han havde landbosagerne, særlig de økonomiske forhold i hertugdømmerne og grevskaberne under sig. 1762 trådte han ud af konseilet og udnævntes til statholder i hertugdømmerne hvilken stilling han beklædte til 1768. Han levede derefter på sit gods som han udvidede meget og gav navnet Ludwigsburg. I Kbh. byggede han 1756 det D.ske palæ på hjørnet af Frederiksgade og Bredgade. Uden for Kbh. ejede han en tid Søllerødgård som han dog 1763 efter at være udtrådt af konseilet solgte til kronen. - Broderen Conrad Ditlev, rigsgreve v. Dehn (født 1688, død 28.1.1753) var 1734-36 dansk gesandt i St. Petersborg, derefter 1736-42 amtmand over Steinburg amt, men indtrådte 1742 igen i diplomatisk tjeneste som dansk gesandt i Spanien hvorfra han 1748 forflyttedes til Haag hvor han forblev til sin død. Gehejmeråd 1731. Hv. R. 1727. Stik efter mal. af H. Rigaud.

Familie

Forældre: oberst Georg August v. D. (død 1700) og Eibe v. Wohnsflothen (Wohnsfleth) (1654-1707). Gift en rig dame fra Holland. - Bror til Ferdinand August v. Dehn.

Udnævnelser

(F.L.v.D.) Gehejmeråd 1746. - Hv. R. 1739. Bl. R. 1752. Ophøjet i den danske grevestand 1768.

Ikonografi

Mal. af P. Als (Waabs hospital). Maleri (Boknis). Maleri (Tranekær, Rundhof, Ludwigsburg). Mal. af G. M. Fuchs, 1766.

Bibliografi

Aage Friis: Bernstorfferne og Danm. II, 1919.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig