Frederik Møller - aktiv i andelsbevægelsen

Frederik Møller, 20.4.1854-22.10.1923, lærer, formand for Dansk andels ægexport. Født på Mansdal, Tern sg, død på Frbg., begravet sst. M. var vokset op ved landbruget, men kom efter konfirmationen i apotekerlære i Silkeborg, måtte på grund af sygdom opgive dette og kom 1871 på Jelling statsseminarium hvorfra han tog lærereksamen 1874. Efter at have været hjælpelærer i Håstrup og senere i Hørup blev han 1878 lærer i Linde ved Vejle. Ved siden af sin lærervirksomhed deltog han tidligt i det landøkonomiske oplysningsarbejde med særlig interesse for andelssagen. Han var en benyttet foredragsholder under Foreningen af jydske landboforeninger og Vejle amts landboforening. Specielt interesserede han sig for landbrugets binæringer, ganske særlig hønseavl og ægproduktion. Efter at der var gjort forskellige spredte forsøg på mere rationelt organisationsarbejde på dette område, fik M. 1894 sagen fremdraget i den lokale landboforening og nu bl.a. med organisering af eksporten af æg for øje. Et hovedpunkt i bestræbelserne var ved anvendelse af et særligt stemplingssystem at identificere æggene således, at man kunne finde den kreds og den producent som havde leveret det pågældende æg, idet numre på ægget angav dette. M. gik nu særlig ind for – og heri ligger en væsentlig del af hans indsats -at oprettelsen af ægsalgskredse skulle resultere i et landsomfattende samarbejde og oprettelse af et andelsselskab til eksport. I en for landbruget vanskelig tid udførte han et omfattende agitationsarbejde herfor med det resultat at selskabet Dansk andels ægexport (DAÆ) stiftedes 1895. Han fik i dette arbejde støtte fra Severin Jørgensen. M. var den selvskrevne formand for selskabets styrelse og var indehaver af dette hverv til sin død. Arbejdet lagde efterhånden så stærkt beslag på hans kræfter, at han 1898 tog sin afsked som lærer og flyttede til Vejle hvor selskabets hovedkontor var etableret. 1900 flyttedes dette til Kbh. hvor M. fortsatte sin virksomhed som bestyrelsens formand og den daglige leder af arbejdet. For andelsbevægelsen som helhed lå M.s indsats i hans arbejde for organisering og udbygning af produktion og eksport af æg. Gennem anvendelse af det særlige stemplingssystem og det dertil knyttede arbejde for ægkvaliteten bidrog han ved ledelsen af DAÆ til en afgørende og varig vending i denne produktionsgrens muligheder og anseelse og dermed til oparbejdelse af en for landets økonomi betydningsfuld indtægtskilde. Det varede en årrække før DAÆ var indarbejdet, og M. kom i nogle tilfælde i konflikt med andre andelsselskaber der ligeledes samlede og eksporterede æg. Som formand for DAÆ var M. medlem af andelsudvalget fra dettes oprettelse 1899 til sin død, deraf en årrække af udvalgets forretningsudvalg, tillige af Landbrugsrådet fra 1919 og af Statens husdyrbrugsudvalg fra 1900. Han var i en årrække medlem af menighedsrådet i Skt. Marcus sogn på Frbg.

Familie

Forældre: gårdejer Jens Linde M. (1827-95) og Johanne Petrine Jørgensen (1833-77). Gift 4.4.1879 i Jelling med Anania Karoline Bentzen, født 28.1.1856 på Styvelgård i Jelling, død 25.10.1950 på Frbg., d. af gårdejer Johannes Frederik B. (1817-96) og Petrine Jensen (1829-97).

Udnævnelser

R. 1911. DM. 1920.

Ikonografi

Relief på gravstenen. Foto.

Bibliografi

Andelsbl. V, 1904 275f; XV, 1914 350-52 (også i Lærerne og samf., red. Carl Poulsen og W. Th. Benthin I, 1913 225-27); XXIV, 1923 943f. W. A. Kock: Dansk andels ægexports virksomhed i 25 år, 1920. H. Hertel i Tidsskr. for landøkonomi, 1923 581-84. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig