Frederik Markmann

Frederik Markmann, Frederik Joachim August Markmann (ved dåben Marckmann), 13.10.1848-16.7.1927, idrætspioner. Født i Kbh. (Frue), død i Vejle, begravet i Kbh. (Ass.). M. blev student 1866 fra det v. Westenske institut og 1872 cand.jur. N.å. ansattes han som assistent i overformynderiet og her forblev han til han 1879 ansattes som assistent i finansministeriet hvor han 1889 avancerede til fuldmægtig. 1892 overtog han embedet som amtsforvalter i Holstebro og 1913 det tilsvarende embede for Vejle amt med bopæl i Vejle. 1921 tog han sin afsked. Skønt M.s virksomhed som embedsmand var præget af stor dygtighed og usædvanlig flid og virketrang, kendes hans navn dog særlig på grund af hans virksomhed som en af dansk idræts pionerer. Hans interesse for idrætten - herunder navnlig boldspillet - hidrørte dels fra en personlig trang til idrætsudøvelse men også, og måske særlig, fra hans forståelse af idrættens opdragende betydning for ungdommen. Af hans betydelige virke for idrætten vil navnlig huskes hans organisatoriske arbejde. M. var medstifter af Kbh.s boldklub 1876 (formand 1880-83), stifter af og første formand for Foreningen til indkøb af boldspilrekvisitter 1883, medstifter af og første formand for Dansk boldspilunion 1889; han sørgede 1887 for oversættelsen af de engelske love for cricket og fodbold. Under sit ophold i Holstebro stiftede han endvidere en tennisklub. Desuden skrev han talrige artikler i Tidsskrift for Sport og andre tidsskrifter. Også inden for næringslivet satte hans rige initiativ sig spor, idet han var medstifter af Frøjk fiskedam ved Holstebro - anlagt 1897 - hvor der udklækkedes fiskeyngel, fortrinsvis ørred, til forbedring af fiskebestanden i Ringkøbing fjord og Nissum fjord. Han var formand for denne virksomheds bestyrelse indtil han 1913 flyttede til Vejle, også efter at staten i 1907 havde overtaget virksomheden.

Familie

Forældre: bagermester Frederik Joachim Frantz M. (ca. 1816-80) og Bolette Paulsen (ca. 1816-1902). Gift 4.4.1926 i Vejle med Thomasine Kirstine Frøsig, født 5.9.1870 i Jerne sg., Ribe amt, død 26.11.1950 i Kbh. (gift 2. gang med kordegn Peter Lassen, 1893-1981), d. af gartner, senere restauratør Niels Thomsen F. (1832-1912) og Ingeborg Mortensen (1835-1912).

Udnævnelser

R. 1909. DM. 1921.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Kbh.s boldklub i 25 år, 1901. Kbh.s boldklub 1876-1926, 1926. S. Elvius: Studenterne fra 1866, 1906 og 1916. Aftenbladet 23.4.1926. Vejle amts avis 16.7.1927. Berl. tid. 17.7. s.å. Kolding avis 18.7. s.å. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig