Frederik Nielsen - direktør

Frederik Nielsen, 27.5.1881-22.12.1962, direktør for FDB. Født i Rødding ved Skive, død på Frbg., begravet sst. (Søndermark). N. var fra sin opvækst knyttet til landbrugets andelsbevægelse og brugsforeninger idet faderen først var lokal foregangsmand i Salling, senere overtog ledelsen af Fællesforeningen for Danmarks brugsforeningers afdeling i Århus. N. gik i landsbyskolen, var en tid ved praktisk landbrug og fulgte 1896 med forældrene til Århus. 1898 blev han elev i FDB, Odense, og efter læretiden gik han på de Brockske handelsskoler. 1905-07 opholdt han sig først 1½ år i England, senere kortere tid i Hamburg for at videreuddanne sig i handel. 1907 vendte han tilbage til FDB som fuldmægtig, og 1913 udnævntes han til direktør for kolonialafdelingen. Som leder af den største afdeling inden for FDB kom N. snart til at indtage en fremtrædende plads i virksomheden, og han moderniserede fællesforeningens indkøbsapparat og -politik. Han stod imidlertid i et vanskeligt forhold til den mangeårige formand, L. Broberg, der havde svært ved at anerkende N.s betydning, og udnævnelsen til førstedirektør, en position han reelt længe havde indtaget, skete først efter Brobergs afgang 1937. Til sin fratræden 1951 stod N. som den forretningsmæssige leder af FDB. Hans baggrund og faste tro på den samfundsmæssige nytte af en stærk brugsforeningsbevægelse indebar at han fandt et naturligt virkefelt inden for de rammer FDB bød ham. N. videreførte moderniseringen og rationaliseringen af fællesforeningens forretningsmæssige aktiviteter, og i hans tid som leder oprettedes arkitektkontor og centrallaboratorium. N. forestod ligeledes udbygningen af FDBs fabrikker, men hans særlige evner og interesse var knyttet til indkøbsvirksomheden. Sammen med Albin Johansson, KF (den svenske fællesforening) stod N. bag oprettelsen af Nordisk andelsforbund 1918, og N. var frem til 1951 dettes direktør. En særlig opmærksomhed viede N. under besættelsesårene FDBs fremstød for en kvalitetsmæssig højnet boligkultur, og han indledte her et samarbejde med en række betydelige møbelskabere, først og fremmest Børge Mogensen. – Som repræsentant for FDB havde N. sæde i en række nævn og råd, var fra 1932 medlem af sø- og handelsretten og sad i flere af 30ernes pris- og erhvervsregulerende råd. Især ydede N. i et fortrinligt samarbejde med rådets formand, Kr. Sindballe, en betydelig indsats i priskontrolrådet 1940-51. – Mens FDBs udvikling frem til besættelsen havde været præget af stadig vækst betød årene efter 1940 stagnation og nogen tilbagegang. N. ønskede at overholde tidens restriktioner punktligt, kun at tilbyde kvalitetsmæssigt acceptable erstatningsvarer hvad der sammen med visse svagheder i den ledelsesmæssige opbygning af FDB bidrog til en svækket position som dog for størstedelens vedkommende var vundet tilbage inden N.s afgang. 1947-54 var han tillige direktør for Dansk Landbrugs Andels Maskin-indkøb i denne virksomheds første vanskelige år. – N. moderniserede og rationaliserede FDBs virksomhed i tiden mellem krigene, skabte branchemæssig respekt omkring fællesforeningen som forretning og bidrog over en bred front til varetagelsen af forbrugerinteresser ved sin stadige bestræbelse for kvalitet og smag, i produkterne som i butiksindretning og reklame. N. og FDB stod ligeledes bag etableringen af Det danske forlag 1941 og søgte at skabe en alternativ distribution af kvalitetsbøger gennem brugsforeningerne. N. var en engageret og ildfuld personlighed hvis afgørelser hyppigt blev truffet her og nu intuitionsmæssigt, en retlinet og karakterrank leder af FDB – Einar Cohn betegnede ham under besættelsen som "manden med de rene hænder" – der gennem sin mangeårige indsats prægede brugsforeningsbevægelsen og herigennem den danske forbrugers vilkår og muligheder.

Familie

Forældre: gårdejer, senere direktør Hans Kristian N. (1845-1925) og Ane Dorthea Andersen (1842-1901). Gift 13.11.1909 i Hillerød med Johanne Louise Raaschou, født 29.12.1882 i Hillerød, død 20.7.1947 på Dianalund, d. af overretssagfører Didrik August R. (1835-1912) og Marie Edvardine Jensen (1842-1931).

Udnævnelser

R. 1927. DM. 1947.

Ikonografi

Mal. af Albert Kongsbak, af August Tørsleff, 1953 (FDB, Albertslund) og af Lars Rostrup Bøjesen. Foto.

Bibliografi

Ild, ideer, ihærdighed. Festskr. til F. N., red. J. Th. Arnfred m.fl., 1956. Thorsten Odhe: Nord. andelsforbund 1918-58, 1959. Ebbe Groes i Andelsbl. LXIV, 1963 22. Albin Johansson sst. 60. Ebbe Groes: Glimt fra et halvt årh., 1978 5-21. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig