Frederik Rantzau - adelsmand

Frederik Rantzau, 30.1.1659-8.2.1723, gottorpsk kancellipræsident. Død i Kiel. R. rejste, efter hjemme at være undervist af Lindholz og Otto Sperling (1634-1715) i Nederlandene, Italien, Schweiz og Frankrig hvor den danske gesandt Just Høg indførte ham ved Ludvig XIVs hof. 1681 dræbte han i Paris i duel oberstløjtnant Jørgen Vind hvad der nødte ham til at flygte fra Frankrig. Christian V pardonnerede 1682 drabet, men det nagede altid siden R. Efter sin hjemkomst blev R., som 1676 var blevet dansk kornet og 1677 ritmester i det sjællandske rytterregiment, kammerjunker på Gottorp og landråd og fulgte 1686 hertug Christian Albrecht til Holland. Efter hertug Frederik IVs tronbestigelse 1694 blev han amtmand over Gottorp og Hütten amter og den gottorpske del af Slesvig domkapitels gods. 1696-97 deltog han i forhandlingerne i Pinneberg. Under Christian Augusts (1673-1726) formynderregering var han 1702-09 gottorpsk kancellipræsident og fik 1705 ventebrev på Bordesholm amt. Fra 1709 levede han nogle år på sine godser men trådte derpå, efter at have besøgt Kbh. som deputeret for ridderskabet, under indflydelse af sin 2. hustru i dansk tjeneste. Han udnævntes 1717 til gehejmeråd og blev medlem af den holstenske landret og kriminalkommissionen til undersøgelse af grev Christian Ditlev Rantzaus mord (1721-23). R. fik med sin 1. hustru de holstenske godser Knoop, Projensdorf og Uhlenhorst samt Nedergård på Langeland som han dog 1694 afhændede; 1695 købte han af hertug Frederik IV Pahlhorn (Schleswig).

Ikonografi

Stik af C. Fritzsch, 1723.

Familie

Forældre: gottorpsk generalvagtmester, landråd og amtmand, oberst Hans R. til Putlos m.m. (1613-73) og Dorothea Øllegaard Blome (ca. 1625-95). Gift 1. gang 1686 (ægtepagt i Kiel 24.11.) med Abel Dorothea v. Thienen, født 1.6.1654, død 7.7.1712 på Knoop (gift 1. gang med ritmester Joachim Christopher v. Buchwald til Knoop og Nedergaard, 1646-85), d. af Godske v. T. til Kühren (1621-71) og Catharine Meinstorff (1624-62). Gift 2. gang 2.9.1713 med Sophie Magdalene Reventlow, født ca. 1684, død 29.8.1750 på Knoop, d. af Henning R. til Glasau (1640-1705) og Margrethe Rumohr (1638-1705).

Bibliografi

J. B. Majus: Lob-Rede auf F. R., Kiel 1723. [P. F. Arpe:] Gesch. des herzogl. Schleswig-Holstein Gottorfischen Hofes, Frankf. 1774 5. L. Bobé: Slægten Ahlefeldts hist. I, 1912 28. Otto Baudissin: Entwurf einer Baudissinschen Familien-Chronik, München 1912-13 59.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig