Friederich Ernst v. Prangen, 13.11.1781-19.6.1841, officer. Født i Glückstadt, død i Kbh. (Fred. ty.), begravet sst. (Garn.). Efter videnskabelig uddannelse i sin fødeby blev v. P. 1799 dessinatør ved ingeniørkorpset, n.å. kar. sekondløjtnant (i infanteriet), 1801 virkelig sekondløjtnant i ingeniørkorpset, 1804 premierløjtnant, 1808 kaptajn, 1818 major. I krigsperioden 1807-14 var han beskæftiget med batterianlæg på kysterne, derefter en årrække 1. ingeniør ved Kbh.s fæstning. Som repræsentant for 10. tyske forbundsarmékorps deltog v. P. 1821-24 i en række møder med udenlandske kolleger om forbundsfæstningen Luxemburg og fik herved lejlighed til at stifte nyttige bekendtskaber og høste erfaringer på det faglige område, særlig vedrørende vandbygningsvæsen og cementfabrikation der førte til anlæg herhjemme af en cementfabrik. 1829 blev han oberstløjtnant og medlem af defensionskommissionen, 1832 midlertidig chef for vejkorpset og fra 1834 da dette lagdes ind under ingeniørkorpset, dirigerende stabsofficer for vejtjenesten i kongeriget og som følge heraf medlem af kommissionen af 1835 om jernbaneanlæg i Holsten. 1836 fik han obersts karakter, blev 1838 chef for ingeniørkorpset, fik s.å. obersts anciennitet og ledede fra 1839 projekteringen af jernbaner fra Hamburg-Altona til Kiel og Neustadt (Lübeck). I øvrigt har han medvirket ved talrige tekniske arbejder i monarkiet lige fra havneudvidelser i Glückstadt og dæmninger på Amager til opførelsen af Thorvaldsens museum. Han deltog med stor interesse i reorganisationen af landkadetkorpset 1831, og som medlem af kommissionen om undervisningsplan ved den militære højskole 1830 havde han indledt sit forslag med det karakteristiske motto: "Det overdrevne lærde Væsen (er) skadeligt for den praktiske Duelighed" der viser at hans ønsker har gået i en helt anden retning end den der blev ledende ved højskolen hvor de "lærde" fag blev dominerende. – Han var medlem af kommissionen af 1840 der forberedte hærorganisationen af 1842 og var kendt i og uden for hæren som en ualmindelig dygtig administrator.

Familie

Forældre: kancellisekretær og auskultant ved regeringen i Glückstadt Friederich Wilhelm v. P. (1754-83) og Wilhelmine Marie Charlotte Picker (1754-1837). Gift 19.2.1833 i Altona med Ida Maria Louise Fransisca Raasløff, født 19.10.1808 i Kiel, død 15.5.1886 i Kbh. (Garn.), d. af sekondløjtnant, senere kommandør, indrulleringschef i Holsten Andreas R. (1774-1851) og Johanne Catharine Hansen (1785-1874).

Udnævnelser

R. 1812. DM. 1826. K. 1836.

Bibliografi

Fædrelandet 21.6. og 28.6.1841. V. E. Tychsen: Fortifikationsetaterne og ingeniørkorpset 1684-1893, 1893.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig