Friederich Tutein

Friederich Tutein, Johann Friederich Tutein, 9.9.1757-6.3.1853, grosserer. Født i Kbh. (Petri), død sst. (Petri), begravet i Petri k.s kapel, senere flyttet til Hvedstrup k. T. uddannedes til at overtage faderens forretning, og efter dennes død overtog han ledelsen af handelshuset og af de industrielle foretagender under firmanavnet Fr. T. & Co. Han uddannedes inden for kattunfabrikationen ved studierejse til England og Schweiz, lånte år 1800 40 000 rdl. til fabrikkens udvidelse, men opgav denne virksomhed 1806 i protest mod den førte erhvervspolitik, særlig toldloven af 1797. T. videreførte i øvrigt husets aktiviteter inden for handelen med kolonialvarer og han var interessent i sukkerraffinaderiet St. Croix. T. førte sin forretning frelst gennem krigsårene 1807-14 hvor han lejlighedsvis spillede en vis politisk rolle ved lån til staten, leverancer til det offentlige og ved efter Kbh.s bombardement 1807, hvor T. selv led store tab, at arbejde ivrigt for afslutning af våbenstilstand. T.s position inden for det københavnske storborgerskab var grundmuret. 1808 udnævntes han til preussisk generalkonsul, hvilket hverv han nedlagde 19.4.1848 som en national protesthandling, og han var 1832-42 formand for Grosserersocietetet. – Det T.ske hjem, om vinteren i den statelige gård Vimmelskaftet 47, om sommeren på Rosendal på Østerbro (erhvervet 1802) eller på hovedgården Edelgave (købt 1809) spillede en betydelig rolle i tidens selskabelige liv. Her dyrkedes bl.a. musik, og komponisten C. E. F. Weyse færdedes her. Som type og som erhvervsdrivende står T. som karakteristisk udtryk for forholdene i den københavnske storhandelsverden omkr. år 1800.

Familie

Forældre: grosserer Peter T. (1726-99) og Pauline M. Rath (1725-99). Gift 10.12.1785 i Kbh. (Petri) med Regina Sophia Wraatz, født 7.10.1766 i Kbh. (Petri), død 9.3.1847 sst. (Petri), d. af fuldmægtig, senere hofleverandør Martin Ludwig W. (1732-1806) og Henriette Wilhelmina Becker (1743-92). -Far til P. A. T.

Udnævnelser

Etatsråd 1840.

Ikonografi

Mal. af P. Cramer, 1768. Pastel af C. Horneman, 1813 (Grosserersocietetet). Afbildet på tegn. af familien, if. traditionen udført af L. Frølich, 1835, efter denne litografi. Mal. af A. A. Müller udst. 1843. Tegn. af L. Frølich udat. og 1845, efter sidstnævnte litografi af I. W. Tegner og af P. Gemzøe. Buste af J. A. Jerichau, bemalet af L. Frølich (Fr.borg). Flere mal. af ubekendte kunstnere.

Bibliografi

Marcus Rubin: 1807-14, 1892 (reproudg. 1970) 90 197 452. Samme: Fr. VIs tid, 1895 (reproudg. 1970) 110. Lorenz Frølich. Egne optegn, og breve, udg. F. Hendriksen, 1920-21 6-11. Axel Linvald: Kronprins Frederik og hans regering, 1923 (reproudg. 1978) 350 358. [W. Kornerup]: En københavners medd. om sit hjem og sin by, 1924 (fot. optr. 1973) = Memoirer og breve XLII 70f. Johs. Werner: Chr. Wilh. Duntzfelt, 1927. P. P. Sveistrup og Rich. Willerslev: Den danske sukkerhandels og sukkerproduktions hist., 1945 134. Lise Julie Tutein: Én slægtsbog om familien Tutein i Danm., 1975 16-32.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig