Friis

Slægtstavle I, a over slægten Friis.

.

Slægtstavle I, b over slægten Friis.

.

Slægtstavle IV over slægten Friis.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle II over slægten Friis.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle Ib over slægten Friis.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle III over slægten Friis.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle Ia over slægten Friis.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle IV over slægten Friis.

.

Slægtstavle V over slægten Friis.

.
Licens: Brukerspesifisert

Friis, Friis (af Hesselager) (tavle I, a & b). Uradel. Uddød i mandslinjen 1716.

Christian Friis' søstre Karen og Birte var gift med hhv. rigsråd Bjørn Andersen Bjørn og Eiler Brockenhuus. Jesper Friis (1593-1643) var gift med Elsebet Ulfeldt, datter af rigskansler Jakob Ulfeldt. Jesper Friis' søster Berte var gift med rigsadmiral Albret Skeel.

Tavle I, a

Tavle I, b

Friis, Frijs (af Vadskærgård) (tavle II). Uradel. Uddød i mandslinjen 1763. Mogens greve Friis var gift 1. gang med Anne Sehested, datter af kansler Christian Thomesen Sehested. Niels greve Friis var gift med Christine Sophie komtesse Reventlow, datter af storkansler Conrad greve Reventlow.

Christian greve Friis var gift med Øllegaard Gersdorff, datter af gesandt Frederik Gersdorff. Niels greve Friis' datter Charlotte Amalie var gift 2. gang med hofmarskal Otto Blome. Hendes søster Conradine Christine var gift med samleren Chr. greve Danneskiold-Samsøe. Christian greve Friis' datter Elisabeth Sophie var gift med embedsmanden Jean Henri Desmercieres. Chr. Emil greve Krag-Juel-Vind-Frijs' søster Clara Sophie var gift med politikeren Hans Carlsen. Mogens greve Krag-Juel-Vind-Frijs var gift med Frederikke (Fritze) Sophie Elisabeth komtesse Danneskiold-Samsøe, datter af teaterchef Chr. greve Danneskiold-Samsøe.

Tavle II

Friis (af Haraldskær) (tavle III). Sønderjysk uradel, hvis tidligst kendte medlemmer levede i 1300-tallet. Uddød i mandslinjen 1727.

Jep Friis (død 1547) var gift med Helvig Høg, datter af rigsråd Niels Høg. Deres datter Karen var gift 1. gang med lens mand Holger H. Rosenkrantz (1496-1534). Christian Friis' (1581-1639) søster Sidsel var gift med rigsråd Mogens Kaas. Hans datter Else Friis var gift med lensmand Joachim Bech. Christian Friis' (1617-57) datter Sophie Amalie var gift med officeren Johan Rantzau, som tidligere havde været gift med Hans Friis' datter Christiane Barbara.

Tavle III

(Tavle IV). Blandt de mange borgerlige slægter Friis nedstammer den der har fostret det største antal blandt de biograferede, fra købmand i Ribe Niels Hansen Griisbech (1549-1618), hvis hustru Kirsten Christensdatter, var enke efter borger i Ribe Christen Friis (død ca. 1580), og hvis børn derfor førte navnet Friis.

Sekretær Finn T.B. Friis (1897-1978) var gift med Bodil Emilie Schou (født 1900), datter af direktør H.H. Schou (1858-1932).

Tavle IV

En anden borgerlig slægt Friis (tavle V) føres tilbage til skipper i Nakskov Jacob Frederiksen Friis, der druknede ved forlis under Fyn 1654. Han var tipoldefar til guldsmed i Holbæk, senere lærer i Kværkeby Ambrosius Jørgensen Friis (1722-72), hvis søn var Jacob Jørgen Friis (1753-94).

Tavle V

Bibliografi

(Tvl. I). Danmarks adels årbog LIX, 1942 II 51-66. (Tvl. II) Danmarks adels årbog LIX, 1942 II 67-80 og LVIII, 1941 II 95-104. (Tvl. III) Danmarks adels årbog LIX, 1942 II 81-97. (Tvl. IV) H. Friis-Petersen: Familien Friis fra Ribe gennem 400 år, 1949. (Tvl. V) H. Friis (Petersen): Skipper i Nakskov Jacob Frederiksen Friis og hans efterkommere af navnet Friis, 1955 (ms. på Landsarkivet i Viborg). A. Halling: Meine Vorfahren bd. 2, Glückstadt 1905.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig