Frits Ahlefeldt-Laurvig

Frits Ahlefeldt-Laurvig, Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig, Ahlefeldt-Laurvigen, 14.6.1870-25.5.1947, lensgreve, forfatter. Frits Ahlefeldt-Laurvig blev student fra Roskilde 1890, tog 1896 økonomisk-statistisk eksamen, indtrådte 1897 som volontør i udenrigsministeriet og blev s.å. kst. legationssekretær i Paris, 1898 assistent i udenrigsministeriet, s.å. attaché i Rom og 1899 kst. legationssekretær i Stockholm.

Efter afgang fra udenrigsministeriet 1902 og derpå følgende udenlandsrejser overtog han 1903 stamhuset Lundsgård, 1917 tiltrådte han grevskabet Langeland med stamhuset Ahlefeldt og erhvervede 1919 Billundgård i Nordslesvig. Ved siden af driften af Lundsgård havde inden for landbruget især fjerkræavlen hans interesse hvilket han viste ved sit kontrolhønseri på Lundsgård, anskaffelsen af avlsdyr og aktiv deltagelse i det organisatoriske arbejde, bl.a. som præsident i Danmarks fjerkræavlerforening 1914–28 og derefter som ærespræsident. Samtidig lå humane og sociale opgaver ham stærkt på sinde både som medlem af bestyrelsen af Langelands plejebørnsforening og ved stor personlig indsats i andre henseender.

Hertil kom dybtgående sceniske, musikalske og litterære interesser der gav sig udslag ikke blot i hans bog Skildringer og Billeder, 1924 men også ved tilskud til Odense teaters opførelse af klassikerforestillinger og et skuespillerlegat. Desuden udfoldede Frits Ahlefeldt-Laurvig et flittigt historisk forfatterskab som indledtes med Elise Ahlefeldts Historie, 1923 der var en forstudie til hovedværket Generalen I-VI, 1927–31. Delvis fremgående af familiearkivet er også Prins Carls Rejse, 1925 og Christian IVs Datter, 1926. Disse smukke bøger er prægede af forfatterens pietet og stræben efter retfærdighed, men også af en omstændelig grundighed.

Hofjægermester 1906. Kammerherre 1928.

Familie

Frits Ahlefeldt-Laurvig blev født på Broløkke, Magleby sogn, Langeland, døde på Frederiksberg, urne på Tranekær kirkegård.

Forældre: lensgreve Christian Ahlefeldt-Laurvig (1844–1917) og baronesse Johanne I. B. A. Wedell-Wedellsborg (1846–1930). Ugift. – Bror til Preben Ahlefeldt-Laurvig.

Udnævnelser

R. 1913. DM. 1929.

Ikonografi

Mal. af Jul. Paulsen (Tranekær), af Juel Madsen (Lundsgård). Foto.

Bibliografi

Louis Bobé: Slægten A. VI, 1897 128. Danm.s adels årbog, 1929 II 202. Studenterne fra 1890, 1915. – Papirer i landsark. for Fyn. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig