Fritz Ingerslev

Artikelstart

Fritz Ingerslev, Fritz Halfdan Bent Ingerslev, 6.7.1912-5.2.1994, civilingeniør. Fritz Ingerslev blev student 1930 fra Randers og tog 1936 polyteknisk eksamen som elektroingeniør. Han blev straks efter eksamen assistent hos professor P. O. Pedersen og var derefter 1937–38 på studieophold ved Massachusetts Institute of Technology i Boston. Ved hjemkomsten blev han igen videnskabelig assistent ved Danmarks tekniske højskole, og 1941 blev han desuden ingeniør ved det under Akademiet for de tekniske videnskaber oprettede lydtekniske laboratorium hvis leder han blev 1945. Han var dermed kommet i gang med det emne hvor han særlig i en senere periode skulle yde sin hovedindsats, nemlig akustik og lydteknik. 1953 blev han dr.techn. på Måling af lineær og ulineær forvrængning i elektrodynamiske højttalere. 1954 blev han ekstraordinær professor i svagstrømselektroteknik og, indtil 1963, bestyrer af laboratoriet for telegrafi og telefoni. I denne periode beskæftigede han sig også meget med telefoni og radio, og telekommunikationen i Danmark udnyttede hans rige erfaring i mange nævn og udvalg af teknisk karakter, således var han medlem af telefontilsynet fra 1946, af udvalget for radiofoniforstyrrelser 1946–71 og af samarbejdsudvalget mellem de koncessionerede telefonselskaber og post- og telegrafvæsenet 1948–62.

1963 oprettede læreanstalten et akustisk laboratorium og Fritz Ingerslev blev bestyrer af dette, der særlig forsker inden for teoretisk akustik og har udsendt talrige rapporter herom. Lydteknisk laboratorium tager sig af måling af støj og metoder til bekæmpelse af denne. 1975 blev der oprettet et professorat i bygningsakustik, som Fritz Ingerslev overtog. Han var professor til 1982.

Efter at man gik mere aktivt ind i forureningsbekæmpelse og dermed støjbekæmpelse, var Fritz Ingerslev medlem af flere af de i den anledning nedsatte udvalg. Han arbejdede bl.a. med metoder til beregning af støjzoner omkring lufthavne. Lydteknisk laboratorium har været involveret i støjproblemerne både ved Kastrup lufthavn og ved en eventuel flytning af lufthavnen til Saltholm. I begyndelsen af halvfjerdserne var der tale om bygning af en ny lufthavn ved Hammel, og Fritz Ingerslev udarbejdede en rapport om støjbelastning omkring en sådan.

Også vejstøj og dennes måling arbejdede Fritz Ingerslev med, fx den såkaldte Søring i København hvor han var meget aktiv deltager i en pressekampagne mod dennes etablering. Fritz Ingerslev øvede således en væsentlig, engageret og ofte resultatrig indsats på støjforureningens område i Danmark. Han var formand for Dansk akustisk selskab 1955–63. Fritz Ingerslev nød høj anseelse også på internationalt plan og var medlem af en række udenlandske tekniske og videnskabelige komiteer, bl.a. American Acoustical Society fra 1946 (Fellow fra 1956), og han var præsident for International Standardization Organization Comittee for Acoustics fra 1968. Han var præsident for den fjerde internationale akustiske kongres i Kbh. 1962 og præsident for Internoise kongressen i Kbh. 1973. Fritz Ingerslev modtog 1952 Essoprisen, og blev 1953 medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber, modtog 1961 en pris fra Christen Møller Sørensens og hustrus fond, og 1969 ingeniør Finn Henriksens mindelegat.

Fritz Ingerslev skrev foruden disputatsen og de mange rapporter som han har medvirket i ved de to laboratorier en lærebog i akustik 1949 og Acoustics in modern building practice, 1952 (russ. udg. 1957).

Familie

Fritz Ingerslev blev født i Århus.

Forældre: sognepræst Christian I. (1874–1958) og Helga Victorine Ræder (1881–1965). Gift 29.5.1948 i Lundtofte k. med Else Ingeborg Margrethe Heiberg, født 8.5.1916 i Kbh., d. af læge, dr.med. Kristian Axel H. (1880–1961) og Margrethe Elisabeth Kayser (1886–1966). Bror til Philip Ingerslev.

Udnævnelser

R. 1962. R.1 1971

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig