G.F. v. Krogh, Georg Frederik (Friderich) v. Krogh til Leeren, 7.10.1732-3.8.1818, officer. Født i Trondhjem, død sst., begravet sst. (domkirkegården). v. K. indtrådte 1746 i et norsk infanteriregiment og blev 1749 fra sergent udnævnt til fændrik, n.å. overført til grenaderkorpset i Kbh. som overtallig fændrik og page hos kongen og s.å. virkelig fændrik, 1752 sekondløjtnant, n.å. kaptajn og kompagnichef i den norske hær som han herefter stedse tilhørte. 1757 fulgte han som volontær i Frederik IIs stab felttoget i Bøhmen, navnlig slagene ved Prag og Kolin. Ved nytår 1758 var han vendt tilbage, blev generaladjudant og forrettede tjeneste i et af de norske infanteriregimenter i Holsten. 1760 tilkøbte han sig for en betydelig pengesum et infanteriregiment og sprang herved fra kaptajn til oberst. Med et kombineret norsk regiment deltog han 1762 i det kortvarige felttog i Mecklenburg. 1772 blev han generalmajor; n.å. blev han underkommandant i Trondhjem og kommanderende general over de fem infanteriregimenter nordenfjelds. 1781 blev han generalløjtnant og ved forberedelserne til felttoget 1788 mod Sverige virkelig kommandant i Trondhjem, fik kommandoen over et stærkt reservekorps og udnævntes til 1. deputeret i norske generalitetskollegium. 1793 blev han general af infanteriet. – Ved krigsudbruddet 1807 foreslog prins Christian August forgæves v. K. til præses i den norske regeringskommission. v. K. stod i en række år i stadig og levende brevveksling med Frederik VI som kronprins og konge om militære og politiske forhold. Under krigen med Sverige 1808 var han så aflægs at han næsten ikke mere forlod sin stue, men han opstillede et korps til dækning af grænsen som dog ikke blev angrebet, og gjorde sit bedste for at samarbejde med Christian August der havde overkommandoen søndenfjelds. Da de afgørende krigsbegivenheder med Sverige under Karl Johan ved slutningen af 1813 stod for døren, tog v. K. sin afsked. – v. K. var en fint dannet, meget sprogkyndig mand. 1805 udgav han en afhandling om slaget ved Kolin 1757, og afskrift af hans felttogsjournal dette år findes i det Deichmanske bibliotek i Oslo. Hans Tanker i Anledning af Norges nuværende Stilling blev trykt 1813. – Hofjunker 1753. Kammerjunker 1757. Kammerherre 1768.

Familie

Forældre: oberstløjtnant, senere generalløjtnant, kammerherre Georg Frederik (Friderich) v. K. (1687–1768) og Hedwig Augusta Brügmann (1707–40). Gift 1. gang 11.12.1760 i Trondhjem med Elisabeth Schøller, født 4.9.1744 i Trondhjem, død 28.9.1763 sst., d. af justitsråd, senere konferensråd, kammerherre Stig Tonsberg S. (1700–69, gift 1. gang 1731 med Elisabeth Angell, død 1741) og Cecilie Christine Frølich (1720–86). Gift 2. gang 26.3.1765 i Eidsvold med Margarethe Lerche, født 1.1.1733 på Trosvig, død 19.1.1807 i Trondhjem, d. af sekondløjtnant, senere indrulleringschef, kar. kontreadmiral Christian L. (1712–93) og komtesse Hilleborg Levine Holck (1700–49).

Udnævnelser

Hv. R. 1774. Bl. R. 1801. DM. 1808.

Ikonografi

Silhouetklip (Fr.borg). Tegn. af J. F. Rosenvinge (no. vidensk. selskab, Trondheim). Stik af K. Muller, Sth. 1822.

Bibliografi

Selvbiografi i Norsk militært t., Kria. 1882 hft. 8. K.s dagbog under den preussiske syvårskrig sst. LXXVI, 1913 12–30 106–14 178–95. Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben I, 1883; IV, 1890; VII, 1896. – J. T. Ræder: Danm.s krigs- og politiske hist. II, 1847. C. J. Anker: Biogr. data om norske generalspersoner, Kria. 1885. Chr. B. Reventlow: En dansk statsmands hjem omkr. år 1800 II, 1903. Kong Chr. VIIIs dagbøger og optegn. udg. Axel Linvald I, 1943.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig