G. Krogh-Jensen

G. Krogh-Jensen, Georg Peter Krogh-Jensen, 27.6.1892-23.10.1968, bibliotekar. Født i Holstebro, død i V. Vandet, begravet sst. K.-J. tog lærereksamen 1913 fra Jonstrup, var 1913–19 lærer ved Holstebro skolevæsen og tillige knyttet til byens folkebibliotek. Efter 1919 at have taget artium, privat dimitteret, rejste han til Tyskland hvor han studerede pædagogik og 1922 tog doktorgraden ved universitetet i München (Ueber das Problem der Koedukation). Hjemkommen var han vikar ved Kbh.s kommunebiblioteker indtil han 1924 blev kredsbibliotekar ved Frbg. kommunebiblioteker; n.å. tog han eksamen fra Statens biblioteksskole. Efter at han 1928 var blevet underbibliotekar forberedte han i samarbejde med viceskoledirektør Sofus Franck en gennemgribende reorganisation af det frederiksbergske biblioteksvæsen der siden da har oplevet en stærk udvikling som har fundet sit ydre udtryk i opførelsen af en stor nybygning for hovedbiblioteket 1935; i denne bygnings udformning havde K.-J., 1936–53 bibliotekernes chef, væsentlig andel; han har her skabt en af de bedst indrettede folkebiblioteksbygninger i Norden og bragt flere nye ideer til udførelse. Gentagne gange har han leveret vægtige og virkningsfulde indlæg i diskussionen om bibliotekernes problemer, således 1937 et foredrag om personale- og lønforhold og 1940–41 om bibliotekerne under krisen og om deres bogkøbskonto, betragtninger der 1951 indgik i den ministerielle økonomiske vejledning for folkebibliotekerne. Under besættelsen var K.-J. i en periode de svenske bibliotekskonsulenters rådgiver ved opførelse og reorganisation af biblioteker. Efter krigen var han rådgiver for den polske regering ved genopbygningen af folkebiblioteksvæsenet. Han er blevet karakteriseret som en af de få biblioteksteoretikere i ældre tid, og han skabte på Frederiksberg et mønstergyldigt biblioteksvæsen, både ved dets hovedbibliotek og ved samspillet mellem bibliotek og skole. K.-J. var 1938 formand for Danmarks biblioteksforenings standardiseringsudvalg, fra 1941 medlem af bestyrelsen for Forening for boghaandværk og fra 1944 af bestyrelsen for det frederiksbergske historisktopografiske selskab.

Familie

Forældre: overlærer Peder K.-J. (1843–1908) og Thora Margrethe Christine Matzen (1860–1948). Gift 3.7.1923 i Kbh. (Frihavns) med Edith Sophie Magdalene Loft, født 19.9.1901 i Viborg, d. af adjunkt, senere lektor Johannes L. (1866–1962) og Marie M. Nygaard (1881–1965).

Udnævnelser

R. 1951.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

G. K.-J.. Slægten K.-J. fra Gudnæs Mølle i Thy, 1960. [Robert L. Hansen] i Bogens verden, 1952 216f. Erik Allerslev Jensen sst. 1968 691f. Samme i Scandinavian public library quarterly, 1969 1–4.Johs. Lehm-Laursen i Frederiksberg gennem tiderne XII, 1968 130–34. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig