Georg E. Tuxen

Georg E. Tuxen, Georg Emil Tuxen, 11.12.1814-21.9.1885, søofficer, navigationsdirektør. Født i Kbh. (Holmens), død på Frbg. (Matth.), begravet i Kbh. (Holmens). T. blev kadet 1828 og sekondløjtnant med Gerners medalje og kongens æressabel 1834. 1837-38 var han med briggen St. Thomas i Vestindien hvor han under opholdet blev benyttet til søopmåling. Ved sin hjemkomst gav han sig til at studere navigation og astronomi. 1842 blev han premierløjtnant, var s.å. med fregatten Thetis i Middelhavet og 1846-54 lærer i navigation på Søkadetakademiet, en tjeneste der dog blev afbrudt i krigsårene hvor han 1848 var med fregatten Gefion i Nordsøen, 1849 næstkommanderende i korvetten Diana til Island. 1851 blev han navigationsdirektør, n.å. kaptajnløjtnant og 1864 kar. orlogskaptajn. Da stillingen som navigationsdirektør 1869 forandredes til et særligt embede fik T. sin afsked af søetaten med kommandørs karakter. Han indlagde sig megen fortjeneste som navigationsdirektør, indførte ensartet undervisning på de forskellige navigationsskoler i landet hvis antal han efter sin overtagelse af stillingen havde forøget fra to til syv. Sammen med sin bror Johan Corn. Tuxen skrev han 1856 en udmærket lærebog i navigation med tilhørende tabeller til brug ved undervisningen på Søkadetakademiet og på navigationsskolerne. Han var en dygtig, velvillig og human lærer og eksaminator. Han tog sin afsked ved udgangen af 1884 på grund af svagelighed som han havde pådraget sig ved s.å. at kæntre med en båd på vej til Fanø.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kommandørkaptajn Peter M. T. (1783-1838) og Elisabeth M. Simonsen (1786-1867). Gift 23.9.1843 i Kbh. (Holmens) med Andrea Meyer, født 22.6.1817 i Kbh. (Garn.), død 1.9.1890 i Kbh. (Holmens), d. af major, senere oberst i artilleriet Andreas Bruun M. (1777-1836) og Sophie Christine Barth (1779-1861). – Far til S. C. A. T. og S. L. T. (1850-1919). Bror til Johan C. T. og Nicolai E. T.

Udnævnelser

R. 1849. DM. 1876. K.2 1884.

Ikonografi

Afbildet s.m. officererne på Thetis på tegn. af Vilh. Pedersen 1842-43 (Fr.borg) og med hustruen på mal. af Margrethe Tuxen-Meyer. Foto.

Bibliografi

Nic. E. Tuxen: Peder Mandrup Tuxen og hans efterkommere, 1883. Tidsskr. for søvæsen ny r. XXI, 1887 18-20.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig