Georg Forchhammer

Artikelstart

Georg Forchhammer, Johannes Georg Forchhammer, 22.5.1861-23.7.1938, døvstummepædagog. Født i Ålborg (Budolfi), død i Ordrup, urne på Trinitatis kgd., Fredericia. F. blev student 1879 fra Herlufsholm, 1885 cand.polyt., hvorefter han en kort tid var assistent ved Gl. Carlsbergs kemiske laboratorium. 1886-91 var han timelærer i fysik ved Metropolitanskolen og havde samtidig timer på søofficersskolen. Han skrev sammen med fysiklæreren på Herlufsholm, overlærer Jul. Petersen, en lærebog i fysik, 1888. I øvrigt kom hans livsgerning til at ligge på et helt andet område, nemlig i døvstummeundervisningen. Som ung student var han blevet forlovet med en intelligent ung døv pige, hans senere hustru, der var blevet talemetodisk oplært. Dette førte ham til at beskæftige sig med studier af talelyde og fonetik. Han havde allerede 1887 fremstillet et fonoskop, hvorved man ved gasflammen kan synliggøre og fiksere talestemmens vibrationer på en roterende tromle. -Da den Kellerske taleskole for døve børn 1891 blev overtaget af staten og flyttet fra Kbh. til Nyborg, blev F. udnævnt til dens forstander, en stilling han beklædte fra 1891 til 1909, da han ved embedsledighed på døvstummeinstituttet i Fredericia søgte forflyttelse dertil; herfra tog han sin afsked 1926. 1903 havde han erhvervet doktorgraden med en afhandling om Nødvendigheden af sikre Meddelelsesmidler i Døvstummeundervisningen. Heri beskriver han et af ham selv opfundet sæt af hånd- og fingerstillinger der angiver de forskellige usynlige taleorganers stillinger. Ved at koordinere disse manuelle hjælpetegn med tale bliver det muligt for den døve at opnå korrekt opfattelse af talen gennem mundaflæsning. F. kaldte sin opfindelse mundhåndsystemet. Det har vundet betydelig udbredelse i døveundervisningen i Danmark og er meget brugt af døve og tunghøre indbyrdes. I udlandet har det derimod kun vundet ringe udbredelse. -Nogle år før F. tog sin afsked som forstander blev den første blinde-døvstumme elev som er oplært i Danmark optaget på instituttet i Fredericia. F. omdannede da sit mund-håndsystem så det blev til et følealfabet til brug for oplærelse af blinde-døve. – Allerede før sin forflyttelse til Fredericia havde F. 1908 i Nyborg fået oprettet en lille landbrugs- og højskole for døvstumme, hvortil var knyttet en asylafdeling for svagelige mænd. Kun denne del af virksomheden består endnu.

F. gik i en årrække stærkt op i afholdssagen og udrettede en del for dens fremme, især for oprettelsen af et redningshjem ved Jebjerg. Han har arbejdet for det internationale sprog ido og redigerede i nogle år et blad af samme navn. Af litterære arbejder har han foruden de førnævnte bl.a. skrevet en artikulationslære og en lærebog i mundaflæsning. Hans sidste litterære arbejde belyser andres og egne synspunkter angående etiske og religiøse spørgsmål.

Familie

Forældre: dr.phil., senere rektor Johannes F. (1827-1909) og Abigael M. B. Ebbesen (1840-88). Gift 15.5.1888 i Kbh. (Pauls) med Karen Marie (Kamma) Groth, født 21.4.1863 i Korsør, død 10.1.1920 i Fredericia, d. af kaptajnløjtnant Eiler Peter Christopher Munthe G. (1821-67) og Margrethe Marie Boye (1827-1903). – Far til Eiler F. Bror til Ejnar F., Henni F., Olaf F. og Viggo F.

Udnævnelser

R. 1905. DM. 1926.

Ikonografi

Mal. af L. Find, 1929 (døvstummeinst., Kbh.). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov.1903 113-16. – Det kgl. døvstummeinstitut, udg. C. Goos, 1907 365f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig