Georg Garde

Georg Garde, Georg Daniel Garde, 2.7.1856-9.7.1945, ingeniør, direktør i A/S Titan. Født i Nørre Løgum, død i Tisvilde, begravet på Frbg. (Solbjerg). G. blev student 1874 fra Metropolitanskolen, tog n.å. polyteknisk adgangseksamen og blev 1881 polyteknisk kandidat i ingeniørfaget. Efter eksamen var han i et par år ansat ved jernbane- og havneanlæg (Thybanen, Odense kanal, havnene i Kalundborg og Holbæk) samt som ingeniørassistent ved Kbh.s havnevæsen. 1884 fik han ansættelse ved Møller og Jochumsens Maskinfabrik i Horsens og kom 1887 til Marstrand og Rubows Maskinfabrik i Kbh. Denne fabrik, hvis navn 1889 ændredes til Marstrand, Helweg og Co.s Maskinfabrik i Kbh., gik 1897 op i A/S Titan der dannedes 1.1.1897 ved sammenslutning af A/S Koefoed og Hauberg og Marstrand, Helweg og Co. Indtil 1902 var G. Titans tegnestuechef, 1902-23 var han direktør i firmaet. G. har projekteret en række større maskinanlæg, fx kulkompagniets siloanlæg i frihavnen og de maskinelle anlæg ved Langebro og Knippelsbro. Direktørstillingen beklædte han til 1923. 1901-11 var han medlem af Dansk ingeniørforenings bestyrelse, 1913-15 formand for samme forenings maskintekniske sektion. 1903-09 og 1915-27 var han medlem af statsprøveanstaltens bestyrelsesråd, og 1916-29 beklædte han hvervet som formand for Dansk standardiseringsråd. Fra 1916 var han medlem af bestyrelsen for A/S Jernkontoret. Han fik 1887 eneretsbevilling (patent) på en lubrikator (automatisk smøreapparat) og har senere skrevet en række afhandlinger om maskintekniske emner i danske og svenske tekniske tidsskrifter.

Familie

Forældre: sognepræst, sidst i Søborg og Gilleleje Peter Christian G. (1816-94, gift 1. gang 1851 med Petra Kirstine Garde, 1830-52) og Augusta Charlotte Margrethe Lawætz (1826-1906). Gift 1. gang 10.9.1884 i Søborg præstegård med Valborg Sofie Christine Strandgaard, født 18.7.1861 i Kbh. (Johs.), død 17.2. 1901 sst., d. af skibsreder, søkaptajn, borgerrepræsentant Jens S. (1815-98) og Laura Christine Margrethe Møller (1828-1910). Gift 2. gang 15.5.1902 på Frbg. (Thomas) med Eleonore Hedvig Selmer, født 28.8.1860 i Haderslev, død 16.9.1929 i Kbh., d. af adjunkt i Haderslev, senere sognepræst i Aversi og Testrup Frederik (Fritz) S. (1825-87) og Hulda Marie Eugenia Muhle (1834-1913). Gift 3. gang 26.3.1934 i Hellerup (Messiask.) med Margrethe Augusta Ohlsen, født 19.12.1875 i Fredericia, død 28.10.1969 på "Sarepta", Frbg. (gift 1. gang 1898 med kommunelæge i Ålborg Carl Frederik Garde, 1868-1908), d. af grosserer Detlef Albert Heinrich O. (1840-1913) og Christine Ahlmann (1846-1926).

Udnævnelser

R. 1909. DM. 1930.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Wilh. Barkhuus i Ingeniøren LIV, 1945 295f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig