Georg Georgsen

Artikelstart

Georg Georgsen, Georg Edmund Georgsen, 19.5.1893-16.4.1976, havearkitekt. Født i Kbh, død i Sorø, urne i Kbh. (Vestre). Efter realeksamen tog G. praktisk gartnereksamen på Vil vorde 1912 og var gartner på Akergård, Tønsberg i Norge, 1912. Efter hortonomeksamen på landbohøjskolen 1914 var han i to år assistent ved statens forsøgsvæsen (Tystofte og Blangstedgård) og i sommeren 1916 i Botanisk have i Kbh. 1916-20 medarbejder hos havearkitekt Birger Errboe. G. var forelsket i sit fag og delte fremragende sine evner i sit tredobbelte virke som lærer, embedsgartner og havearkitekt. Gennem 42 år var han en skattet, ja elsket lærer ved landbohøjskolen, 1920 som timelønnet assistent, 1921-61 som lektor og 1961-63 som professor i fagene anlægsgartneri og havekunst. Som lærer gav han inspiration, lærdom og indsigt for en hel generation af havearkitekter og embedsgartnere. Hans medfødte humor og venlige ironi, hans eventyrlige ordforråd og fremragende talegaver erstattede let de manglende kompendier og lærebøger. Hans fag, havekunst, blev på den videnskabelige højskole i en lang årrække betragtet som et uvidenskabeligt appendiks og formentlig årsag til hans meget sene udnævnelse til professor. Som embedsgartner fungerede G. 1936-64 som akademigartner ved Sorø akademi hvor hans administrative opgaver fordeltes mellem ledelsen af akademihaven, de historiske alleer og kirkegårdene. Både som lærer, som akademigartner og som projekterende havearkitekt har G. "skyndt sig langtsomt", aldrig fattet en forhastet beslutning, men grundigt analyseret og gennemarbejdet alle opgaver uden at beskæftige sig ret meget med den kommercielle side af sagen. Som kunstner lignede han ingen anden, uden dog som sine samtidige G. N. Brandt og C. Th. Sørensen at skabe skole. Han vovede aldrig at skrive en lærebog i havernes historie, men har kun nedfældet sin viden i et knapt kompendium til støtte for de studerende, formentlig en inspiration til hans efterfølger, Georg Boyes Havekunstens historie i kulturhistorisk perspektiv. G.s bedste projekter var knyttet til Sorø akademi, således det nye sportsanlæg, gårdhaverne ved alumnatet samt omlægninger af Sorø gamle og nye kirkegårde. Uden at udviske de oprindelige ideer i disse kirkegårde har G. tilført dem en rigdom i såvel de store linjer som i detaljerne. Universitetets observatorium i Brorfelde kan takke G. for den nænsomme placering i det storslåede morænelandskab, mens de små stjernegårde er blevet tilført elegante og fornøjelige detaljer. Sammen med kunstakademiet ledede G. Det kgl. danske haveselskabs opmålinger og optegninger af ældre danske herregårdshaver. Han var redaktør af Havekunst 1924-28 og har skrevet talrige faglige artikler, især om kirkegårdskultur. Han var medlem af akademiets udvalg for havekunst 1944-63 og blev 80 år gammel udnævnt til æresmedlem af Dansk landskabsarkitektforening.

Familie

Forældre: skræddermester Gerhard Engelbert Georgsen Petersen (1853-1916) og Nielsine Marie Rasmussen (1864-1951). Navneforandring 14.11.1913. Gift 11.9.1937 i Tikøb, Frederiksborg amt med Agnete Marie Messerschmidt, født 13.6.1903 i Nørresundby, d. af landinspektør Frederik Paulus Ferdinand M. (1864-1934) og Ingeborg Marie Møller (1870-1959).

Udnævnelser

R. 1954. R1. 1962.

Ikonografi

Mal. af Grethe Thomsen, f. Jespersen, 1934. Foto.

Bibliografi

Johs. Tholle i Gartnertid. 12.5.1943. Viola Sth. 26.5.s.å. Dansk gartnerforbund XVI, 1944 3f. I. Ingwersen i Havekunst XLVI, 1963 141-49. Eywin Langkilde i Landskap LVII, 1976 nr. 3 50. J. H. Wanscher i Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles årsskr. 1977 179-82.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig