Georg Mohr

Georg Mohr, Georg (Jørgen) Mohr (senere Mohrendal), 1.4.1640-26.1.1697, matematiker. Georg Mohrs bedstefar angives at hedde Abraham Mohrendal og at være af adelig skotsk herkomst.

Georg Mohr viste tidligt interesse og anlæg for matematik, men der er intet der tyder på at han studerede ved Københavns universitet eller havde kontakt med den 15 år ældre professor i matematik, Rasmus Bartholin. I 1662 rejste han til Holland for at studere matematik og filosofi i C. Huygens og B. Spinozas kredse. Han engagerede sig i Nederlandenes konflikt med Frankrig 1672-73 og tog som fransk krigsfange varig skade på sit helbred. Hans venskab med matematikeren, fysikeren og filosoffen E. W. baron von Tschirnhaus fik betydning for resten af hans liv.

1681-1687 opholdt han sig i København, uden nogen egentlig stilling fordi han ikke ville acceptere Christian 5.s tilbud om at blive inspektør ved det kongelige skibsværft; men efter at han 1687, trods sine yderliggående meninger om uafhængighed, havde giftet sig rejste han igen til Holland. Sine sidste to år var han videnskabelig medarbejder ved Tschirnhaus' lille "museion" i Kieslingswalde i Tyskland.

Han var utvivlsomt velanset som matematiker: i et brev til Heinrich Oldenburg, skrevet i Paris 12.5.1676, karakteriserer G. W. Leibniz ham som "in geometria et analysi versatissimus", velbevandret i geometri og analyse, ikke mindst i de nye engelske infinitesimale undersøgelser. Vi ved dog ikke meget herom udover hans arbejde med geometriske konstruktioner.

Georg Mohrs berømteste værk er Euclides Danicus, på dansk og hollandsk, fra 1672, tilegnet Christian 5. som et udtryk for stor kærlighed til fædrelandet, men måske også med henblik på en karriere der ikke blev til noget. Værket gik i glemme, utilgængeligt som det var for andre end danske og hollændere, indtil en matematisk studerende i 1928 faldt over det hos en antikvarboghandler og viste det til professor Johs. Hjelmslev. Det kom da for dagen at Georg Mohr var den første der viste at Euklids konstruktioner kan udføres med passer alene, uden lineal. Hjelmslev udarbejdede straks en faksimileudgave med forklaringer og oversættelse til tysk, som Videnskabernes selskab lod udgive. Hvorfra Georg Mohr fik sin idé om kun at anvende passer til euklidiske konstruktioner, ved vi ikke. En vis sammenhæng er der måske med konstruktionen af solure hvorom anden del af værket til dels handler. Han synes at have været ret ene om denne interesse som ikke appellerede til hans samtidige; 125 år senere blev italieneren L. Mascheroni berømt for at påvise hvad Georg Mohr allerede havde godtgjort i 1672. Året efter, i 1673, viste Georg Mohr at de samme konstruktioner kan udføres med lineal og passer med fast åbning.

Dette værk, Compendium Euclidis Curiosi, også på hollandsk trods den latinske titel, udkom anonymt, men der er ikke tvivl om forfatterskabet. Men anonymiteten, tillige med den ringe interesse for emnet, medvirkede til at Georg Mohrs navn hurtigt glemtes. Han var, som 100 år senere hans landsmand Caspar Wessel med de komplekse tal, for tidligt på færde med nye ideer i matematikken. Hvem gider høre om Vinland, når det endnu er for tidligt at opdage Amerika?

Familie

Georg Mohr blev født i København og døde på Kieslingswalde ved Görlitz.

Forældre: hospitalsinspektør og kræmmer David Moer (Mohrendal). Gift 19.7.1687 i Roskilde med Elisabeth Winterberger (Winterberg), død 1730 (gift 2. gang med kemikeren Johann Friedrich Schmied), d. af købmand Wolf Petersen og Elisabeth v. der Linde.

Bibliografi

Johs. Hjelmslev: Beiträge zur Lebensbeschreibung von Georg Mohr, 1931 = Vidensk. selsk. mat.-fys. medd. XI,4. Arthur E. Hallerberg i The mathematics teacher LU, Wash. 1960 230-44. Samme sst. LUI, s.å. 127-32. Kirsti Andersen i Centaurus XXIV, 1980 322-24 (heri bibliografi).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig