Georg Wilhelm v. Søhlenthal, Georg Wilhelm v. Soehlenthal, 23.3.1698-3.1.1768, amtmand. Født i Wien, død på grevskabet Rantzau, begravet i Barmstedt k. v.S. besøgte i sin ungdom det pietistiske pædagogium i Halle og kom fra da af til at stå grev N. L. v. Zinzendorf meget nær. Han opholdt sig derefter 1721–23 hos sin bror H. F. v. Søhlenthal i London og blev 1726 kammerjunker hos kronprinsen samtidig med at man betroede ham den senere Frederik Vs opdragelse. 1728 blev han amtmand over Segeberg amt. Under Christian VI's første regeringsperiode spillede han en ganske betydelig rolle blandt kongens nærmeste omgivelser. v.S. og hans hustru var midtpunktet for en pietistisk kreds, og som årene gik nærmede han sig mere og mere den herrnhutiske retning. 1738 afskedigedes han fra sin hofstilling og udnævntes til administrator for grevskabet Rantzau, og hans nye hjem blev snart samlingsstedet for de mahriske brødre og deres tilhængere i hertugdømmerne. 1744 gjorde grev C. E. Stolberg forsøg på at formå kongen til på ny at knytte v.S. til kronprinsens hofstat, men Christian VI afviste forslaget. Efter kongens mening var v.S. nok en god og from mand, men han betragtede ham ikke som noget geni, og han havde endelig den opfattelse at v.S. havde bibragt kronprinsen visse mærkelige anskuelser. Efter sin tronbestigelse skænkede Frederik V v.S. godset Sarlhusen ved Oldesloe. Som godsejer tilhørte han den kreds af holstenske jorddrotter der dristigt gik i spidsen for betydningsfulde landboreformer.

Han fik hovedgårdsjorderne udstykket og hoveriet afløst. – Gehejmeråd 1744. Gehejmekonferensråd 1749.

Familie

Forældre: rigshofråd, rigsfriherre Rudolph Casper v. S. (1654–1706) og Hedevig Anna Graven. Gift 1. gang 7.8.1732 med baronesse Barbara Maximiliane Gratofska, født ca. 1698, død 17.4.1760 i Hamburg. Gift 2. gang 2.7.1761 med Else Berregaard, født 19.7.1715 i Roskilde, død 24.5.1793 i Glückstadt (gift 1. gang 1733 med kancelliråd, senere konferensråd, kabinetssekretær Carl Brandt til Teichhof, 1696–1738, gift 1. gang 1722 med Anna Catharina v. Ehrenschild, 1706–24), d. af kancelliråd, senere konferensråd Christian Frederik B. (1683–1750) til Kølbygård, Borreby m.m. og Jytte Worm (1685–1741) – Bror til Henrik Frederik v. S.

Udnævnelser

Hv.R. 1731. Bl.R. 1760. L'union parfaite 1738.

Ikonografi

Mal. af David Nolda, 1744 (Altonaer Mus.).

Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis II, 1907 475. - Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé VI, 1903 611 og VIII, 1917 tillæg 141 (geneal.). Ludv. Koch: Kong Chr. VI's hist., 1886 151f 163 334. H. L. Møller: Kong Kr. VI og grev Kr. Ernst af Stolberg-Wernigerode, 1889. Edv. Holm: Danm.-No.s hist. 1720–1814 III, 1–2, 1897–98. E. Jacobs i Schriften des Vereins für schlesw.-holst. Kirchengesch. 2.r.I,4, Kiel 1900 30–136. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I, 1915–30 12 331 450. Johs. Pedersen i Pers. hist. t. 12.r.II, 1947 65.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig