Georgius Tycho Holm

Georgius Tycho Holm, Jørgen Tyge Holm, 3.1.1726-25.9.1759, botaniker. Født i Korup, Fyn, død i Kbh., begravet sst. (Nic. kgd.). H. blev student 1743 fra Odense og teologisk kandidat 1746, hvorefter han studerede medicin og naturvidenskab. Han var formentlig en af de unge akademikere der følte sig tiltrukket af Carl v. Linnés naturvidenskabelige reformværk. Hans lærer, Balthazar de Buchwald, var en modstander af dette, men kunne i længden ikke negligere det; han besluttede at sende en af sine yngre elever til Uppsala og valgte dertil H. der derefter studerede hos Linné 1750–51. Han vendte tilbage med det mest glimrende vidnesbyrd fra Linné (trykt og oversat i Linné-Sållskapets årsskrift 1924), men den danske regering havde da allerede antaget G. C. Oeder som leder af de påtænkte foretagender til befordring af de økonomiske videnskaber, en gerning H. troede sig selvskrevet til. Han blev sendt til Kongsberg for at hjælpe under en der grasserende epidemi og for at indsamle økonomiske oplysninger. Han afgav en indberetning herom, hvoraf Nogle økonomiske Optegnelser er trykt i Thaarups Mag. 1797. Efter sin hjemkomst 1753 fik han det Hopnerske stipendium imod dettes fundats og imod det teologiske fakultets protest og drog atter til Uppsala hvor han opholdt sig til 1757, i hvilket år han tog doktorgraden under Linnés præsidium med afhandlingen Prodromus floræ Danicce som ikke er stort andet end Peder Kyllings Viridarium med dets navne omsat i Linnés nomenklatur.

Hjemkommen foretog han en rejse til Jylland og holdt 1758 botaniske forelæsninger ved det nyoprettede Naturaliekabinet på Charlottenborg, ved hvilken institution han 1759 blev ansat som professor i økonomi efter at have afslået at deltage som naturforsker i den planlagte rejse til Arabien. Få dage efter faldt han som offer for en i Kbh. grasserende blodgangsepidemi (dysenteri). – H. var den første danske elev af Linné der satte stor pris på ham, men han nåede ikke at vise hvad han formåede. Når han alligevel har spillet en ikke ringe rolle i vor botaniske historie skyldes det, at de nationalt sindede kredse yndede at fremstille ham som et offer for regeringens tilbøjelighed for at indkalde tyskere til at beklæde ledende stillinger. At han var vel oplært i moderne (linneisk) naturvidenskab fremgår af de betænkninger, han afgav som sagkyndig rådgiver for den komité der skulle forberede "Flora danica" med tilhørende af Oeder udarbejdede tekstværker, og flere af hans forslag blev optaget i den Oeder givne instruks. Han blev medlem af en snæver komité der skulle afprøve Oeders forslag og forarbejder, men han kom ikke til at tage fat på arbejdet.

Familie

Forældre: sognepræst Wolf Godske H. (1696–1772) og Sophie Amalie Tommerup (1701–39). Ugift.

Bibliografi

Naturhist. t. 3.r. VII, 1870–71 340–49 (breve til Linné). -[Chr. Brandt] i Lorcks fortges. Nachrichten II, 1762 364–71. Didrichsen i Naturhist. t. 3.r. VI, 1869 88–102. Carl Christensen: Den danske botaniks hist. I, 1924–26 68 75–78; II, s.å. 44f (m. bibliografi).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig