Gerhard Wrisberg

Gerhard Wrisberg, Gerhard Frederik Wilhelm Wrisberg, 20.2.1816-22.5.1896, søofficer. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). W. blev kadet 1827, sekondløjtnant 1835, premierløjtnant 1842, kaptajnløjtnant 1852, orlogskaptajn 1864, kommandør 1868, admiral 1878 og viceadmiral 1880. 1835 fik han orlov for at fare til Brasilien med grosserer M. W. Sass' brig Haabet, 1836 var han med linjeskibet Skiold og 1838-39 i Vestindien med orlogsbriggen St. Croix. 1843 var han indrulleringsofficer i Stubbekøbing. 1844 begyndte hans dampskibsfart som han med årene fik megen erfaring i skønt han al sin tid mest interesserede sig for sejlskibene; han fik orlov for at sejle som styrmand med dampskibet Frederik VI i postfart mellem Kbh. og Stettin, og 1845-48 førte han dampskibet Hertha som bugser- og bjergningsskib ved Helsingør, underlagt generaltoldkammeret. I krigsårene var han 1848 chef for dampskibet Hertha og de to næste år for dampskibet Slesvig. 1851-52 gik han til Vestindien som næstkommanderende i briggen Ørnen. 1852 var han fører af dampskibet Eideren i postfart, 1854 af dampskibet Merkur og 1856 af dampskibene Ægir og Jylland i samme fart. 1857 og 1858 ledede han opmålingerne i Kattegat. 1858 var han næstkommanderende i korvetten Thor til Middelhavet og 1860 i fregatten Thetis. 1860-64 gjorde han tjeneste som inspektionsofficer ved søetatens drengeskole og var medlem af skolekommissionen.

1861 var han chef for korvetten Heimdal under krigsberedskab og 1864 for korvetten Dagmar under krigsudrustning. Skibet hørte en tid til Nordsøeskadren, men afgik fra denne kort før kampen ved Helgoland. 1866 udnævntes han til medlem af kommissionen for land- og søforsvaret. 1867 var han chef for panserbatteriet Rolf Krake og s.å. indtil 1870 ekvipagemester. Ved sin fratræden som sådan blev han chef for panserfregatten Dannebrog i eskadre. 1873-74 var han chef for fregatten Sjælland til Middelhavet. 1874-78 sad han som medlem af bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalideforsørgelsen. 1878 blev han chef for søofficerskorpset og flådeinspektør, 1879 og 1881 var han eskadrechef, og 1886 tog han sin afsked. W. var sømand af den gamle skole og streng og myndig som skibschef, men alligevel vellidt. –

Familie

Forældre: guvernør i Guinea, major Philip Wilhelm W. (1785-1855) og Birgitte Johanne Grove (1796-1864). Gift 28.10.1845 i Kbh. (Holmens) med Ida Rosenberg, født 24.9.1815 i Altona, død 17.6.1882 i Kbh. (Holmens), d. af maler Friderich R. (1758-1833) og Dorothea Frederikke Bong (død 1820).

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1869. K.2 1875. K.1 1878. S.K. 1880.

Ikonografi

Mal. af Jørgen Roed. Foto.

Bibliografi

Tidsskr. for søvæsen ny r. XXXII, 1897 3-5. A. G. Drachmann: Min rejse gennem livet I, 1942 = Svundne tider I, udg. Carl Dumreicher m.fl. 134f. Henri Konow: Erindr. I, 1966.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig