Gerrit Cornelisz

Artikelstart

Gerrit Cornelisz, Gerrit Cornelisz van Haarlem, d. 23.10.1601, maler, formentlig i Haarlem. Død i Kbh. (Nic.).

Efter Becketts formodning har C. lært hos Pieter Pietersz i Amsterdam, Aert Pietersz' bror; endnu 1584 skal han have været i Holland og overværet Vilhelm den Tavses ligbegængelse. Kort efter må han dog være draget til Danmark hvor han med svend og dreng juli 1585 fik betaling for arbejde indenbords på orlogsskibet Gideon; han malede Frederik II som død, ordnede optoget ved hans begravelse 1588 og synes kort efter at være blevet ansat i kongelig tjeneste idet han fra 18.3.1589 til sin død modtog huslejegodtgørelse, senere også naturalydelser fra hoffet. C. udførte en række portrætter af enkedronningen og af Frederik II, 1590ff, af Christian IV, 1591 ff; de følgende år var han ofte i arbejde på de kgl. slotte (Antvorskov, Fr.borg, Koldinghus).

Regnskaberne taler også om portrætter af Dronning Anna Cathrine og otte billeder af hendes nyfødte søn. 1595 blev han medlem af det københavnske borgerskab. 1597 var han i Holland. Han har også malet allegorier og historiske billeder (Dødens Triumf, Gavnø).

Af hans mange arkivalsk dokumenterede portrætter er intet bevaret i original; men omkring årene ved Frederik IIs død dukker der herhjemme en ny portrættype frem, en mere levende, indtrængende karakteristik fulgt i malerisk henseende af en lettere, lysere farveholdning.

Det er formentlig C.s indsats som her dokumenteres. Allerede Terkel Klevenfeldt henførte en række adelsportrætter til ham og påførte billederne hans signatur. Af disse er kun portrættet af Falk Gøye, 1591 (Gavnø) bevaret.

Udfra dette tilskrives C. en række adelsportrætter, heriblandt Ditlev Holck og Margrethe Krabbe, 1596 (Steensgård), Peder Reedtz og Karen Rostrup, 1597 (Gavnø), Henrik Gøye, 1600, Sophie Galt og Dorte Lange (Fr.borg), Christen Skeel (Gl. Køgegård). C, hans hustru og deres to børn døde med få måneders mellemrum (pest?).

Familie

gift formentlig i 1580erne med Willemcke Cornelisdatter, begr. 19.2.1602 i Kbh. (Nic.).

Bibliografi

O. Andrup i E. F. S. Lund: Danske malede portrætter VIII, 1902 232-34. Pers. hist. t. 7.r. II, 1917 300f. - F. R. Friis: Bidrag til da. kunsthist., 1890 146f 242. Karl Madsen: Fortegn, over to hundrede af baroniet Gaunøs malerier, 1914. F. Beckett: Kristian IV og malerkunsten, 1937 7-13. P. Eller: Portrætsaml. på Gammel Kjøgegaard, 1970 17 24-26.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig