Glücksborgerne, Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (ældre linje) og Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck senere Glücksborg (yngre linje), se Sønderjyske hertuglinjer.