Gunnar Bendixen

Gunnar Bendixen, 22.9.1928-28.12.2000, læge. Gunnar Bendixen blev student fra Frbg. gymnasium 1946 og lægevidenskabelig kandidat fra Kbh.s universitet 1954. Efter uddannelse ved hospitaler i provinsen og Kbh. reservelægetjeneste ved Kbh.s militærhospitals medicinske afdeling; dette blev indledningen til hans fortsatte virke ved det med militærhospitalet tilsluttede Rigshospital hvor Gunnar Bendixen fra 1969 blev overlæge ved medicinsk afdeling TA. 1968 var Gunnar Bendixen blevet lektor i intern medicin, og 1977 udnævntes han til professor i dette fag ved Kbh.s universitet. Han fortsatte som hhv. overlæge og professor til 1998. Han fattede tidligt interesse for forskning inden for overfølsomhedsfænomener og dermed også for den vældige udvikling der var begyndt inden for immunologiens biomedicinske problematik. 1962 disputerede han på en meget grundig afhandling: Undersøgelser af hypersensibilitetsproblemet der 1971 fulgtes op af monografien Clinical hypersensivity disorders med skelsættende vurdering af immunantistoffers betydning ved allergiske og reumatiske sygdomme. Allerede 1967 fik han oprettet et immunologisk forskningslaboratorium på Rigshospitalet hvor Gunnar Bendixen og en række af hans elever udførte internationalt højt vurderede målinger af de hvide blodlegemers betændelsesafværgende reaktionsevner ved forsøg i vævskulturer ligesom der blev udviklet en række fintfølende metoder til at diagnosticere og klassificere forskellige former for reumatiske og allergiske lidelser. Gunnar Bendixen var her ikke blot en inspirerende igangsætter og forsker inden for skandinavisk immunologisk forskning, men også en af de studerende højt værdsat lærer. Han var dermed med til at udbrede kendskabet til klinisk anvendt immunologi ved omfattende undervisning af såvel nyudklækkede som specialesøgende læger. Under dette arbejde gjorde Gunnar Bendixen et stort arbejde for udviklingen af et reumatologisk/fysiurgisk samarbejde hvilket i 1983 bidrog til indførelsen af det reumatologiske grenspeciale af største betydning for den fremtidige behandling af gigtpatienter i Danmark.

Gunnar Bendixen havde naturligt talrige tillidshverv, således var han medlem af bestyrelsen for Dansk selskab for allergologi (sekretær 1966-68, formand 1976-80), 1968-71 medlem af forskningsudvalget under de lægevidenskabelige forskningskomitéer, 1968 formand for arbejdsgruppe under Dansk selskab for allergologi og immunologi vedr. oprettelse af specialet klinisk immunologi.

1969-78 var Gunnar Bendixen medlem af bestyrelsen for Nordisk forening for allergiforskning (præsident 1975-78) og 1970-76 af bestyrelsen for Skandinavian Society for Immunology (sekretær 1974–76) samt 1973-77 medlem af bestyrelsen for Dansk selskab for intern medicin (formand 1974-77). Fra 1977 medlem af Kbh.s universitets fakultetsråd, 1977-79 af dettes studieplansudvalg og 1980-83 af konsistorium. Fra 1971 censor ved licentiateksamen i immunologi ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole, fra s.å. assist. editor ved Scandinavian Journal of Immunology, 1970-92 Chief-editor for Allergy (Acta Allergologica). 1980-85 editor for European Journal Clin. Investigation og siden 1979 medlem af Gigtforeningens forsknings- og forretningsudvalg, formand fra 1980-92 og fra 1982 medlem af og 1984-85 formand for Statens lægevidenskabelige Forskningsråd.

Han modtog 1970 sammen med Viggo Faber Hagedorn-prisen, 1973 fabrikant Ulrik Brink og hustrus pris og 1988 Novo-prisen.

Familie

Gunnar Bendixen blev født på Frederiksberg (Solbjerg).

Forældre: veterinær H. C. B. (1897-1976) og Bertha E. E. Eggertsen ( 1895-1988). Gift 11.8.1956 i Bregninge k. på Tåsinge med laborant Aase Bavngaard, født 7.12.1932 i Bregninge, d. af skovrider Aage Thomsen B. (1898-1966) og Gudrun Amalie Nyborg Andersen (1907-83).

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1962 200f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig