Gustav Albeck

Gustav Albeck, Carl Gustav Albeck, 5.6.1906-13.6.1995, litteraturhistoriker. Født i Kbh. (Garn.), begravet på Ebeltoft kirkegård. A. blev student fra Århus katedralskole 1924, og efter magisterkonferens i nordisk filologi 1932 bosatte han sig påny i Århus hvor han igennem årene foruden sin skole- og universitetsvirksomhed udførte mange kulturelle hverv og aktiviteter. A. var adjunkt ved Den jyske handelshøjskole 1941–44 og ansattes ved Århus universitet 1943; han blev lektor sst. 1949, docent 1956 og professor 1958. Hans videnskabelige produktion falder omkring to hovedemner, det ene er den ældre nordiske litteratur, det andet den danske guldalderdigtning, især koncentreret omkring Grundtvig. 1942 udsendte han således Grundtvig og Norden og 1955 Omkring Grundtvigs Digtsamlinger. Studier i Grundtvigs lyriske Forfatterskab 1808–16. Han var endvidere medarbejder ved registranten over N. F. S. Grundtvigs papirer (1954–62), og var 1952-95 redaktør af Grundtvigstudier. 1946 blev han dr. phil. på en afhandling om de nordiske kongesagaer Knytlinga. Sagaerne om Danmarks Konger. Studier i ældre nordisk Litteratur. Han viste sig tillige i adskillige arbejder både i form af de såkaldte "ledetråde" ved folkelig undervisning og i bredere fremstillinger som en kyndig popularisator og en fortrinlig folkelig pædagog. Det fremgår bl.a. af artiklerne om Saxo, Grundtvig og Poul Møller i samlingsværket Danmarks store Digtere, 1943 og af bidragene til Dansk litteratur historie, 1964–66 hvor A. tog sig både af den ældre danske digtning frem til ca. 1700 og af den danske højromantik. Hans interesse for at bringe forskningens resultater ud til større kredse fremgår endvidere af hans virke for folkeuniversitetssagen. A. virkede gennem en årrække som teateranmelder både ved jyske blade, fortrinsvis Jyllands-Posten og Aarhuus Stiftstidende og ved den københavnske avis Kristeligt Dagblad. Interessen for teatret og dets vilkår medførte at han tog aktivt del i adskillige teaterorganisationer, bl.a. som medlem af teaterrådet 1970–73.

Musik var en anden af A.s store interesser, og han gjorde et stort arbejde for skabelsen af et jysk musikliv. Han var medstifter af Århus byorkester 1935 og skrev ved flere lejligheder om orkesteret, ligesom han var foregangsmand i arbejdet på at skabe en jysk opera. Siden 1971 medlem af statens musikråd.

Familie

F: underaccoucheur, senere overlæge Victor A. (1869–1933) og Ella Zachariae (1874–1956). Gift 1. gang 17.11.1934 med universitetslektor, mag.art. Ulla Brøndum-Nielsen født 7.6.1909 i Kbh., død 7.7.1979 sst. (Helligånds), d. af professor, dr.phil. Johs. B.-N. (1881-1977) og Anna E. J. Christensen (1886-1944); ægteskabet opløst 1940. Gift 2. gang 2.8.1942 i Ebeltoft med assistent Kirsten Grethe Greve, født 28.5.1920 i Sakskøbing, død 24.11.2007, d. af købmand, direktør for rugbrødsfabrikken i Århus Anders Kristian G. (1883–1963) og Christa Margrethe Hansen (født 1883).

Udnævnelser

R. 1964. R.1 1972.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig