H.A. Bernhoft, Herman Anker Bernhoft, 1.10.1869-15.12.1958, diplomat. Født i Barcelona, død i Kbh., begravet sst. (Katolsk Vestre). B. gik først i skole i Frankrig men tog dansk studentereksamen 1888 (Borgerdydsk. Chr.havn). Året efter blev han dansk statsborger og 1894 cand. jur. Efter to år i Nordre birk ansattes han 1896 i udenrigsministeriet som assistent (sekretær). 1899 blev han fuldmægtig og 1908 kontorchef i 2. departement der tog sig af handels- og konsulatssager. I de første 12 år af sin karriere kom han især til at beskæftige sig med sager af denne art. Ved sin metodiske og systematiske måde at arbejde på ydede han en betydningsfuld indsats ikke mindst under de besværlige dansktyske handelsforhanlinger 1907. Men efter at han 1908–10 havde været gesandt i Wien (med sideakkreditering i Rom) og chef for 1. departement 1910–13 kom hans hovedindsats til at ligge på det politiske område. 1913 udnævntes han til gesandt i Paris (med sideakkreditering i Madrid og Lissabon). Han blev i Frankrig i 19 år, og i denne periode kom først de vanskelige krigsår Dg derefter de vigtige forhandlinger med de allierede magter på fredskonferencen i Versailles Dm Nordslesvigs genforening med Danmark. Biitået af magister H. V. Clausen der af regeringen var udsendt som ekspert varetog han Dan-Tiarks interesser på en dygtig, loyal og taktfuld nåde, til tider under meget vanskelige forhold Då grund af Flensborg- og Dannevirkefolkenes orsøg på at modarbejde regeringens og folke-ingsflertallets politik i det slesvigske spørgsmål, oktober 1921 blev han formand for den interlationale Ålandskonference i Geneve. 1922 var han Danmarks 1. delegerede ved de internationale økonomiske konferencer i Genève og Haag. Under Grønlandsprocessen i Haag 1932–33 var han formand for den danske delegation. 1.4.1932 udnævntes B. til direktør for udenrigsministeriet, men denne stilling blev utvivlsomt en skuffelse for ham. Det ministerium han vendte tilbage til var efter omorganiseringen 1921 helt forskelligt fra det han havde forladt 1913. I efteråret 1936 tog han da sin afsked 67 år gammel, men 1939 på sin 70-års dag var han atter i funktion. Den danske gesandt i Frankrig, A. Oldenburg var i september afgået ved døden, og i den farlige krigsperiode der netop var begyndt ønskede regeringen at have den bedst mulige repræsentant på posten i Paris. B. blev derfor opfordret til atter at træde i virksomhed. Trods sin høje alder påtog han sig beredvilligt denne lidet behagelige opgave. Ved Danmarks besættelse april 1940 skyldtes det især hans personlige prestige i det franske udenrigsministerium at gesandtskabet fik lov til at fortsætte sine funktioner næsten uændret, og at hele konsulatsvæsenet forblev intakt. Under det franske sammenbrud juni 1940 fulgte han regeringen via Tours og Bordeaux til Vichy. Her ledede han det stærkt reducerede gesandtskab, indtil han i foråret 1941 måtte rejse hjem for at gennemgå en operation. Han vendte ikke tilbage men forblev formelt i stillingen til den 1.7.1945. – Kammerjunker 1899, kammerherre 1909.

Familie

Forældre: svensk og norsk generalkonsul Herman Severin B. (1824–94) og Stephanie Petrea Ankerita (Rita) Heegaard (1847–1936). Gift 31.10.1942 i Kbh. (Skt. Ansgar) med Laura Rosa Maria Glückstadt, f. Rée, født 12.8.1876 i Kbh. (Mos.), død 25.12.1953 sst., (gift 1. gang 1901 med bankdirektør Emil Glückstadt, 1875–1923), d. af forhenværende vekselmægler, senere direktør for Creditkassen for landejendomme i Østifterne Eduard Rée (1850–1918) og Galathea Albertine Berendt (1852–1920).

Udnævnelser

R. 1904. DM. 1911. K.2 1914. K.1 1919. F.M.l. 1920, SK. 1929, SK. med diamanter 1941. Æresborger i den franske by Braine.

Ikonografi

Mal. af J.-E. Blanche 1929 (Fr. borg). Foto.

Bibliografi

H. S. B.: Mine livserindringer, 1888. – Stamtvl. over slægten Bernhoft, 1885 102. P. J. Schmidt: Slægten Feilberg, 1890 30. Franz von Jessen: Mit livs egne, hændelser og mennesker I-V, 1943–46. L. B. Bolt-Jørgensen: Med sabel og kårde, 1957 99. Berl. tid. 16.12.1958. Den danske udenrigstjeneste 1770–1970 I–II, 1970. – Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer (2)

skrev Hans Bendix Pedersen

Der står: lideakkreditering i Rom
Skal det ikke rettes til side....

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig