H.A. Kofod

H.A. Kofod, Hans Ancher Kofod, 4.1.1777-30.4.1829, lærer, lærebogsforfatter. Født i Rønne, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Ass.). Indtil sit sekstende år blev K. undervist af sin far. Efter dennes død blev han sat i Rønne latinskole, hvorfra han dimitteredes 1795. I 1799 blev K. cand.teol., men gik derpå ind i det for latinskolelærere oprettede pædagogiske seminarium for at studere historie og geografi. 1805 blev han lærer i disse fag ved Metropolitanskolen, 1806 adjunkt, 1812 overlærer. I denne stilling forblev han til sin død. K. var en afholdt lærer trods den melankoli der prægede ham på grund af en nervesvækkelse der til sidst gjorde ham blind. K. er kendt for efterverdenen som en fremtrædende lærebogsforfatter inden for begge sine fag. Som historiker var han tilhænger af den levende fortælling. Hans bøger blev meget brugt hele århundredet, men næppe efter hans intentioner. Eksempelvis udkom Geographie for Begyndere fra 1809 i 12. og sidste udg. ved S. B. Thrige, 1868, en ret trist fremstilling på 144 tæt trykte små sider, uden register og uden et eneste kort. Historiens vigtigste Begivenheder, fragmentarisk fremstillede for Begyndere fra 1808 var anderledes levende, fyldt med anekdotisk stof. Det sidste oplag, bearbejdet ved S. B. Thrige og J. P. B. Thrige, udkom 1894. Også Udtog af Fædrenelandets Historie fra 1816 udkom i mange oplag. Desuden oversatte K. Brockhaus' tyske Konversationsleksikon's 3. udgave 1816–28 til dansk og supplerede den med biografier af danske personer, i alt 28 bind.

Familie

Forældre: kapellan og rektor i Rønne, senere sognepræst i Hasle Mads K. (1735–92, gift 1. gang 1767 med Mette Marie Selmer, 1739–74) og Mette Marie Mortensen (1755–1836, gift 2. gang 1798 med skibskaptajn Baltzer Engel Kofod). Ugift.

Bibliografi

Dansk lit. tid., 1829 430–32. F. E. Hundrup: Lærerstanden ved Metropolitanskolen I, 1872 69f. Festskr. tilegnet prof. Otto Anderssen, Kria. 1921 156–69. Olaf Carlsen: Soranske studier II, 1929 19f IIIf. 130f. Skolebøger i 200 år, red. V. Skovgaard-Petersen, 1970 15 199f. Kn. Ottosen: En landsbylærer ser tilbage, udg. Ingrid Markussen, 1977 70 141.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig