H.C. Schiern

H.C. Schiern, Hans Christian Schiern, 30.9.1853-4.9.1917, telegrafingeniør. Født på Kronborg Teglgård, Tikøb sg, død på Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). Efter nogle år ved landvæsenet var S. i ni år sekondløjtnant ved ingeniørkorpset. 1883 indtrådte han i Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs tjeneste som prøvetelegrafist på Newcastle station. Efter et elektrikerkursus fik han fast ansættelse 1884 og forflyttedes til Østasien hvor han kom til at gøre tjeneste dels i Shanghai, dels i Woosung og om bord på kabeldamperen Store Nordiske. Efter ni måneders forløb overgik han til tjeneste i det kinesiske statstelegrafvæsen hvor han straks fik en stor og vigtig opgave; at etablere telegrafforbindelse mellem Korea og omverdenen. Han løste denne opgave med en dygtighed og hurtighed som forbløffede de kinesiske myndigheder. S. viste sig i besiddelse af en sjælden udholdenhed og viljestyrke som han udfoldede yderligere i de følgende 20 år hvor han som overingeniør forestod anlæg af en række telegrafledninger i Manchuriet og Mongoliet af ialt 6000 km længde; ikke alene klarede han alle de strabadser, han kom ud for til fods og på kamelryg under lange rejser gennem udstrakte ørkener og under de barskeste klimatiske forhold, men tillige viste han et overordentligt personligt mod. Han byggede nogle af de vigtigste telegraflinjer som satte Kina i forbindelse med Europa, således linjen Mukden-Kirin og den længste af dem alle, den næsten 2000 km lange Peking-Kiachta linje gennem Gobiørkenen over Kalgan; S. fuldførte denne bedrift i årene 1897–99 på trods af store vanskeligheder som følge af tørke (300 heste og 1500 okser døde af foder- og vandmangel). Denne linje kom til at tage hele landtrafikken fra Østen under den russisk-japanske krig 1904–05. Efter krigens slutning tog S. sin afsked og bosatte sig i Danmark. Han vandt sig i Kina respekt og hengivenhed såvel hos højtstående kinesere som hos europæere, både på grund af sin dygtighed og sin trofasthed, finfølelse og aldrig svigtende loyalitet. Under sit mangeårige ophold i Kina og sine vidtstrakte rejser, ofte gennem egne der ikke tidligere havde været besøgt af europæere, erhvervede han sig et meget indgående kendskab til de nordkinesiske egne og befolkninger. Hans mange optegnelser herom blev desværre ødelagt af europæiske soldater under boxer-oprøret, mens han var på besøg i Danmark.

Familie

Forældre: proprietær Niels Carl S. (1810–96) og Anna Sophie Tolstrup (1831–84). Ugift.

Bibliografi

Daniel Bruun; Fra de sidste tredive år, 1927 137–53 (optr. fra Gads da. mag. XIX, 1925 579–92 635–48).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig