H.H. Schou

H.H. Schou, Hans Henrik Schou, 19.8.1858-11.7.1932, ingeniør. H.H. Schou blev student 1876 fra Metropolitanskolen, cand.polyt. i ingeniørfaget. Allerede 1880 var han begyndt at virke i praksis idet han fik en kortvarig ansættelse ved Københavns havnevæsen og der assisterede ved bygningen af en kajmur ved Slotsholmskanalen. 1881 projekterede og forestod han indlægning af dampkraft på det af faderen ejede Antvorskov Teglværk.

Efter eksamen fik han ansættelse på Schmith & Marstrands Jernstøberi og Maskinfabrik hvor han blev, også efter at det 1886 gik over til at hedde Marstrand & Rubow. 1890 ansattes H.H. Schou som ingeniør i firmaet Tuxen & Hammerichs Jernstøberi og Maskinfabrik Nakskov og København og blev her 1894 formand for driftsbestyreisen. Under hans ledelse byggede firmaet Dowson gasmaskiner, og man optog fabrikationen af kølemaskiner. På grund af uenighed inden for ledelsen angående firmaets udvidelser stiftede H.H. Schou sammen med andre inden for firmaet i dec. 1897 aktieselskabet Maskinfabrikken Atlas for hvis driftsbestyrelse han var formand fra virksomhedens start nytår 1899, og som overtog firmaet Tuxen & Hammerich. 1918 blev han firmaets administrerende direktør.

Som leder af Atlas viste H.H. Schou sig både i besiddelse af udmærkede administrative evner og i stand til at føre firmaets specialer: bygning af kraftmaskiner og køleanlæg frem til et førende standpunkt. Som et led i denne udvikling udtog han en række patenter, særlig inden for køleteknikken. H.H. Schou ydede desuden fortjenstfuldt arbejde med hensyn til bygningen af kompressorer og dampturbiner.

H.H. Schou udgav 1926 en overordentlig nøjagtig og omhyggelig beskrivelse af danske og norske mønter 1448–1814 og danske mønter 1815–1923 og blev i denne anledning æresmedlem af Numismatisk forening. Akademisk skytteforening, for hvis bestyrelse han var formand 1895–1903, nærede han stærk interesse for; i sine yngre år var han avanceret til halvkompagnifører i korpset. 1910 var H.H. Schou medlem af den danske komité for den internationale kølekongres i Wien.

Efter sin tilbagetræden fra praktisk virksomhed 1920, på grund af stærk tunghørighed, arbejdede H.H. Schou med personalhistoriske emner og udarbejdede manuskript til et fuldstændigt register i Københavns universitetsmatrikel 1611–1740.

Familie

H.H. Schou blev født i København (Garn.), døde i Charlottenlund og er begravet i Gentofte.

Forældre: oberstløjtnant Theodor Schou (1834–1912) og Emilie S. J. Mariboe (1833–1912). Gift 31.8.1883 i Kbh. (Matth.) med Christianna Georgia Marstrand, født 19.5.1862 i Kbh. (Garn.), død 30.10.1936 i Hellerup, d. af maler, direktør for kunstakademiet, senere etatsråd Wilhelm M. (1810–73) og Margrethe C. Weidemann (1824–67). – Bror til Einar Schou, Erik Schou, Rudolf Schou og Vilhelm Schou.

Udnævnelser

R. 1901. DM. 1928.

Ikonografi

Medalje af H. Salomon, 1935. Foto.

Bibliografi

Akademisk skytteforen. 1861–1911, ved Victor Pürschel, 1911 83 85 98. Samme: Akademisk skyttekorps 1866–1916, 1916. J. W[ilcke] i Numismatisk foren.s medlemsbl. III, 1919 90 108f. Axel Ernst sst. X, 1927 199–210 (anm. af H.H. Schou.: Beskr. af da. og no. mønter). G. G[alster] sst. XIII, 1932 89–91. G. Garde i Ingeniøren XXIX, 1920 391. Vilh. Voldmester sst. XXXIII, 1924 3. Vilh. Marstrand sst. XLI, 1932 365. [Heinr. Martens:] A/S Atlas festskr., 1923. [Paul Aagaard:] H.H. Schou 1858–1958, 1958. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig