H.O. Ravn

H.O. Ravn, Henrik Olufsen Ravn, 13.11.1868-23.10.1949, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst. (Holmens), begravet sst. (Vestre). R. blev sekondløjtnant i flåden'1890 og gennemgik 1893–95 hærens officersskoles ældste klasse, premierløjtnant 1895, kaptajn 1907 og kommandør 1919. R. var tidligt interesseret i videnskabelige emner og var 1895 og 1896 med orlogsskonnerten Ingolf på opmåling og hydrografiske un dersøgelser ved Island og Grønland. 1898–99 var han med fregatten Fyen til Middelhavet, derefter 1898–1903 underbestyrer ved Meteorologisk institut. 1900 foretog han opmålinger af halvøen Reykjanes i Island. 1900–09 var han lærer i navigation på kadetskolen og var som sådan udkommanderet hvert år med krydseren Hejmdal som lærer for kadetterne. Samtidig hermed begyndte R. tillige at undervise i opmåling på søværnets officersskole 1905–13. Han udarbejdede i forbindelse hermed en Lærebog i Opmaaling I–II der udsendtes henholdsvis 1908 og 1911. 1908–14 var han leder af opmålingen i danske farvande og fra 1910 chef for Søkortarkivets 1. afdeling. Under sikringsstyrken blev R. en kort periode 1915 udkommanderet som næstkommanderende i panserskibet Olfert Fischer. Derefter var han 1915–17 fyrinspektør og fører af fyrinspektionsskibet C. F. Grove. 1919 blev R. direktør for Søkortarkivet. 1922 sad han i en international voldgiftsdomstol i Haag i anledning af en tysk ubåds torpedering af den hollandske damper Tubantia. R. var Danmarks delegerede i det internationale hydrografiske bureau i Monaco. Han sad endvidere i bestyrelsen for Det kgl. geografiske selskab og var 1931–45 medlem af Stednavneudvalget. 1933 trak R. sig tilbage fra aktiv tjeneste.

R. fik ikke nogen typisk officerskarriere inden for flåden. Ret hurtigt blev han sporet ind på den videnskabelige opmåling der blev hans primære virkefelt ligesom han kom til at præge udviklingen inden for dette område. R.s periode som chef for Søkortarkivet blev en opgangstid for denne institution. Et af hans initiativer var således anskaffelsen af det søgående opmålings-skib Hejmdal. Han var vellidt og gjorde sig gældende både som administrator og som pædagog.

Familie

Forældre: viceadmiral Niels F. R. (1826–1910) og Wilhelmine S. F. Olufsen (1828–1910). Gift 21.10.1899 med Benthe Marie Berg, født 25.3.1878 på Atlanterhavet, døbt i Saems k., Norge, død 4.3.1964 i Brøndbyvester, d. af hvalfanger, kaptajn Lauritz B. (1845–1907) og Martha Bull (1856–1925).

Udnævnelser

R. 1911. DM. 1920. K.2 1923. K.1 1932.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

H. O. Ravn: Det kgl. da. søkortarkiv 1784–1934, 1934. P. Ipsen i Tidsskr. for søvæsen CXX, 1949 401–03. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig