H.P. Madsen

H.P. Madsen, Hans Peter Madsen, 15.1.1835-17.6.1919, apoteker. Født i Kbh. (Frbg.), død sst., begravet på Frbg. M. var discipel på Ålborg Løveapotek 1850-54, havde de følgende år plads på Nyborg apotek og blev kandidat 1857. Han konditionerede en kort tid på Århus Svaneapotek og drog derpå til udlandet hvor han i tre år havde apotekspladser og studerede i Tyskland, Paris og London. Efter hjemkomsten i 1861 kom han til Vesterbro Apotek i Kbh. der tilhørte faderen og overtog det 1864. Han udvidede apoteket betydeligt og indførte mange nye metoder og apparater så at det efterhånden blev et mønsterapotek i alle henseender hvor de nyeste fremskridt på læge- og apotekerkunstens område blev taget op til behandling. 1861-63 var M. medlem af bestyrelsen for Den pharmacevtiske forening, 1868-90 formand for Kbh.s apotekerforening og 1872-91 næstformand for Dansk apotekerforening. Endvidere var han medstifter af Fonden til det pharmaceutiske studiums fremme og dens første formand fra 1873-91, og i nogle år sad han i repræsentantskabet for Det pharmaceutiske understøttelsesselskab. 1888-93 var han assessor i sundhedskollegiet og kortvarigt medlem af farmakopékommissionen samt i mange år censor ved den farmaceutiske kandidateksamen. Gennem hans mange afhandlinger i den hjemlige og udenlandske fagpresse blev hans navn kendt, og han deltog ofte i kongresser og lægemøder i udlandet hvorved han blev æresmedlem af adskillige udenlandske farmaceutiske selskaber. I M.s tid blev Vesterbro Apotek flere gange moderniseret og i 1884 byggedes et ny laboratorium i ejendommens have med henblik på både præparation, analyse og forskning. M. var en meget interesseret, dygtig og i det daglige arbejde virksom apoteker, og han nåede i 1880erne at se sit apotek som vel nok landets storste. Endnu i mange år bevarede apoteket en forende position som en medicinfabrik der fremstillede præparater med videresalg for oje. M. var meget kirkeligt interesseret og tog aktiv del i planerne vedrørende opforeisen af Skt. Matthæus kirke på Vesterbro. Politisk tilhorte han højre, og uden at være aktiv som politiker var han kasserer for partiets forretningsudvalg. Efter rheumatisk sygdom 1898-99 blev M. stærkt gangbesværet, og da dertil kom en alvorlig hjertelidelse blev de følgende år præget af tiltagende svagelighed. Fra 1912 fik M. og sønnen, apoteker, dr. phil. Erik Host-Madsen et fælles privilegium til at drive Vesterbro Apotek.

Familie

Forældre: apoteker Anders M. (1794-1879) og Martha Cathrine Sorterup (1798-1882, gift 1. gang 1815 med apoteker Niels Møller, 1780-1829). Gift 10.6.1864 i Kbh. (Helligg.) med Fanny Elise Marie Christine Høst, født 28.2.1841 i Kbh. (Helligg.), død 25.3.1920 sst., d. af boghandler, senere universitetsboghandler, etatsråd A. F. H. (1811-97) og Sidse H. Muusfeldt (1821-50). -Far til E. Høst-Madsen.

Udnævnelser

R. 1882. DM. 1888.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

V. K. P[ermin] i Archiv for pharmaci og chemi, 1919 181-85 (heri bibliografi). E. Dam og Aa. Schæffer: De danske apotekers hist. II, 1928 387-93. - E. Host-Madsen: Mine erindr.. 1968 (heri slægtstvl.). Ellen Damgaard og P. H. Moustgaard: Et hjem -en familie, 1970.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig