H. Knudsen, Harald August Valdemar Knudsen, 26.12.1823-20.1.1891, borgmester. H. Knudsen blev student 1842 fra Odense og tog 1848 juridisk embedseksamen. Da krigen udbrød meldte han sig straks som frivillig og blev efter kort tids forløb forfremmet til officer. Den frihed, han kunne vinde fra tjenesten i hertugdømmerne, anvendte han til studium af folkesproget, og de indberetninger han herom indsendte fra et længere ophold i Angel kom i betragtning ved udarbejdelsen af sprogreskripterne.

Efter krigens slutning tog han eksamen i slesvigsk ret 1853, blev amtsfuldmægtig i Flensborg og var 1856–64 herredsfoged i Arns og Treje hrd. under Gottorp amt. Efter 1864 at være fordrevet fra Slesvig tog han ophold i København hvor han beskæftigede sig med velgørenhedsarbejde, og hvor han 1869 valgtes til borgmester for magistratens 3. afd. I løbet af nogle år fik han gennemført en omfattende reform af kommunens fattigvæsen med inddeling i fattigdistrikter med forstandere og læger, ligesom også stiftelserne blev indrettet på en tidssvarende måde, idet han dog stædigt fastholdt at det måtte ske inden for de givne rammer.

Lige til sin død modsatte han sig alle forsøg fra borgerrepræsentationens side på enten udflytning eller grundig ombygning af Almindelig hospital i Amaliegade. Det lykkedes ham at se Johannesstiftelsen blive færdig og taget i brug som et efter omstændighederne fortræffeligt hjem for 800 gamle. Derimod nåede han ikke at se den ligeledes ved hans initiativ rejste stiftelse i Nørre allé taget i brug på den af ham tænkte måde som afløser for Arbejdsanstalten på Ladegården, og under hans efterfølger blev Almindelig Hospital flyttet ud i dette kompleks.

Kancelliråd 1859. Justitsråd 1869. Etatsråd 1872.

Familie

Født i Helsingør, død i København (Johs.), begravet sst. (Ass.).

Forældre: overauditor, byfoged i Helsingør, senere herredsfoged i Odense, etatsråd Frederik Ernst Vilhelm Knudsen (1790–1872) og Kirsten Bruun (1784–1867). Gift 9.11.1856 i Blovstrød, med Minna Wolfhagen, født 28.3.1813 i Kbh. (Fred. ty.), død 2.1900 sst. (gift 1. gang 1836 med professor i østerlandsk filologi i Kbh. Carl Theodor Johannsen, 1804–40), d. af kontorchef, senere kommitteret, etatsråd Johann W. (1779–1840) og Frederikke Vilhelmine Henriette Richardi (1794–1855).

Udnævnelser

R. 1862. DM. 1877. K.2 1885.

Ikonografi

Mal. af F. Vermehren, 1891 (Kbh.s rådhus), efter dette kopi 1893 (De gamles by, Kbh.). Buste (sst.). Træsnit 1891, litografi af Harald Jensen efter samme forlæg. Foto.

Bibliografi

Berl. tid. 20.1. og 26.1.1891. Kbh.s bystyre gennem 300 år II, ved Poul Moller, 1967 353 o.fl.st. Sig. Jensen i Hist. medd. om Kbh. Årbog s.å. 110 o.fl.st. Harald Jørgensen: Fra lemmestiftelse til moderne plejehjem, 1969 59–77. Samme: Omsorgen for børn og unge i Kbh., 1970 28–33.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig