H. Lottrup Knudsen

H. Lottrup Knudsen, Hans Lottrup Knudsen, 8.12.1917-18.12.2005, professor i elektromagnetisk feltteori. H. Lottrup Knudsen blev student fra Herning 1936 og cand.polyt. (elektroingeniør) 1942, og blev straks efter assistent ved Chalmers tekniske højskole i Göteborg. 1943–46 var han ingeniør ved Sieverts Kabelverk i Sundbyberg og samtidig i en periode vikar for professoren i elektricitetslære og elektrisk måleteknik ved Chalmers.

H. Lottrup Knudsen rejste derefter til USA for at studere ved Harvard University, hvor han 1947 blev Master of Science i anvendt fysik. Efter tilbagekomsten til Danmark blev han ingeniør ved Mikrobølgelaboratoriet, og 1950 desuden lektor i teoretisk elektricitetslære ved Polyteknisk læreanstalt. 1953 blev han dr.techn. på en afhandling om antenner, og siden da arbejdede H. Lottrup Knudsen især med antenneproblemet hvor hans arbejdsområde lå mellem den rene matematiske forskning og det praktiske arbejde med apparatfremstillingen. 1954 blev han professor i elektromagnetisk feltteori ved læreanstalten. Han blev i pædagogisk henseende fagets store fornyer og omarbejdede kurser og lærebøger. Han beklædte professoratet til 1987.

H. Lottrup Knudsen beskæftigede sig særlig med antenner til raketter. 1958 blev han af P.E.C. Corporation i Boulder, Colorado, inviteret over for at være project director for antenner ved et raketprojekt. Antennernes opgave var at modtage radiomeldinger fra jorden. H. Lottrup Knudsen udarbejdede en rapport der nærmest er en håndbog i antenner til raketter, og 1959 ydede det amerikanske luftvåben en støtte på 50 000 kr. til hans radiovidenskabelige forskning.

H. Lottrup Knudsen var sekretær for Symposium on Electromagnetic Theory and Antennas i København 1962, fik 1965 ledelsen af den danske medvirken i raketopsendelserne fra Andøya i det nordlige Norge og blev samtidig bestyrer af læreanstaltens ionosfærelaboratorium til 1966. 1972–75 var H. Lottrup Knudsen næstformand for Den internationale radiovidenskabelige unions kommission for elektromagnetisk feltteori. 1973-81 var H. Lottrup Knudsen medlem af den europæiske rumorganisation ESAs bureau samt formand for styregruppen for den europæiske vejrsatellit Meteosat og var formand for det danske rumudvalg fra 1977, hvor H. Lottrup Knudsen i øvrigt arbejdede særlig med overførsel af telekommunikation med glasfibre og laserstråler.

Han blev medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber 1957 og konsulent ved National Bureau of Standards, Boulder, USA 1957, var Senior Member of Institute of Electrical and Electronic Engineers, modtog Essoprisen 1953 og Augustinus-prisen 1961. H. Lottrup Knudsen skrev foruden disputatsen Bidrag til teorien for antennesystemer med hel eller delvis rotationssymmetri artikler om elektromagnetisk feltteori m.m.

Familie

H. Lottrup Knudsen blev født i Holstebro.

Forældre: isenkræmmer Oluf Knud Knudsen (1877–1935) og Nicoline Victoria Zornig (1881–1957). Gift 22.5.1943 i Krarup med sekretær Anna Elisabeth Ebbesen Frydendahl, født 29.11.1917 i Krarup, død 1995, datter af forstelærer, lokalhistoriker H.C. Frydendahl (1888–1947) og Dagmar Ingeborg Ebbesen Hansen (1891-1982).

Udnævnelser

R. 1962. R1. 1972.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig