H. Ostermann

H. Ostermann, Hother Bertel Simon Ostermann, 12.6.1876-28.6.1950, præst, forfatter. Født i Nørre Årslev, Randers amt, død i Greve, begravet sst. O. begyndte som elev på et apotek 1892-94 og tog derpå privat studentereksamen 1896, var en tid huslærer på Veksø og blev teologisk kandidat 1901. Til hans ungdomsvenner hørte fætrene F. Balle og Knud Rasmussen der tidligt havde vakt hans interesse for Grønland, og straks efter eksamen tog han 1901 derop som ordineret medhjælper og præst i Jakobshavn. Året efter udnævntes han til missionær og 1903 til konst. seminarieforstander. 1904 flyttedes han til Egedesminde og blev her førstepræst 1905. Fra 1906 var han et år i Godthåb som præst og lærer på seminariet, inden han vendte tilbage til Jakobshavn som præst og forstander for kateketskolen. Her forblev han til han 1921 vendte tilbage til Danmark som sognepræst i Greve ved Roskilde indtil sin afsked 1946. – O. havde en udpræget genealogisk og historisk interesse og benyttede årene i Grønland til at tage udskrifter af de grønlandske kirkebøger, og især efter hjemkomsten til Danmark begyndte han at udgive genealogiske afhandlinger om de grønlandske blandingsslægter og europæere i Grønlaridstjenesten: Meddelelser om danske Slægter i Grønland (i Personalhist. Tidsskr. 6. r. VI, 1915), Bidrag til danske og norske Slægter i Grønland (sst. 7. r. II, 1917), Svenske Slægter i Grønland (i Personhist. Tidsskr. XXII, Sth. 1921) og En grønlandsk Gren af Slægten Hammond (iNorsk slekthist. Tidsskr. VI, 1938) og endelig sst. Norske notater i Grønlands kirkebøker. O. har i det hele taget stærkt fremhævet nordmændenes indsats i Grønlands missons- og kolonihistorie indtil adskillelsen fra Danmark 1814, således med biografien Den norske Grønlandsprest provst Jørgen Sverdrup, 1922, Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814 I-III, 1935-44 (i Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser Medd. XXXIII og LXVIII-LXIX), Grønlandske distriktsbeskrivelser forfattet av nordmenn før 1814, 1937 og Skrivelser angående Mathis Jochimsens Grønlandsekspedition (i Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser Medd. LXIV, Oslo 1946). Kronen på hans norske indsats var Nordmænd paa Grønland 1721-1814 I-II, Oslo 1940.

O. har også behandlet den danske historie i Grønland allerede 1921 med udgivelsen af Missionær i Grønland H. C. Glahns Dagbøger, s. å. med oversigtsværket Den grønlandske Missions og Kirkes Historie og væsentlige bidrag til Grønland i Tohundredaaret for Hans Egedes Landing I-II, med kyndige stedsbeskrivelser og en indfølt og forstående vurdering af befolkningens tilstand, især i Nordgrønland som O. naturligt kendte bedst. Han var medarbejder ved Den grønlandske Ordbog, 1926, ved Greenland I-III, 1928-29 og ved beretningen om Knud Rasmussens femte Thuleekspedition, og han udgav 1938-39 Knud Rasmussens posthumous notes on the live and doings of the East Greenlanders in olden times. Af lokalhistoriske værker har O. udgivet Træk af Kolonien Jakobshavns Historie 1741-1941, 1941, og 1943 Frederikshaabs Historie 1742-1942, begge i serien Grønlandske Selskabs Skrifter. 1945 kom Danske i Grønland i det 18. Aarhundrede (der af gode grunde var væsentlig mindre af omfang end den tilsvarende norske). Endelig var han medarbejder på det grønlandske stof ved Dansk biografisk Leksikon, 2. udg. På grønlandsk har han i sin præstetid udgivet forskellige opbyggelige skrifter samt oversat danske salmer og eventyr af H. C. Andersen. -Gennem sin omfattende litterære produktion har O. ydet et stort bidrag til at fremme kendskabet ikke blot til Grønlands personal- og kolonihistorie, men også til landet og befolkningen selv som han kendte og holdt af. Ikke mindst gennem sin hustru Dina havde familien en omfattende personlig forbindelse til omgivelserne, og efter hjemkomsten til Danmark blev præstegården i Greve et samlingspunkt for mange grønlændere og danskere – således var Knud Rasmussen en nær ven af huset både i Grønland og i Danmark. Mange grønlændere på ophold i Danmark boede i den gæstfri præstegård i lange perioder.

Familie

Forældre: købmand Christian Andreas Leopold O. (1854-1912) og Bertha Franziska Augusta Marie Gjølbye (1856-1940). Gift 11.6.1901 i Valby (Jesusk.) med Marie Kirstine (Dina) Andersen, født 27.1.1878 i Hårby, Odense amt, død 22.11.1945 i Greve, d. af købmand, gæstgiver Jens A. (1837-80) og Caroline Petersen (1848-86).

Ikonografi

Mal. af H. E. Melchior. Foto.

Bibliografi

Slægtstavlesaml., 1931 136. H. O. i Kirkehist. saml. 5. r. VI, 1911-13 82f. – Papirer i Kgl. bibl. og Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig