H. R. Egebjerg, Hans Rasmussen Egebjerg, 31.5.1860-5.9.1924, journalist. Født i Egebjerg, Svendborg amt, død i Svendborg, begravet sst. Udgået fra et åndeligt og folkeligt stærkt interesseret grundtvigsk hjem fik E. den første undervisning i friskolen og arbejdede ved landbruget i sine første ungdomsår, gæstede Vejstrup folkehøjskole 1878-79, begyndte tidligt at skrive, var 1886-87 på Askov højskole. Det mere tilfældige medarbejderskab (ved Morgenbladet, Svendborg Avis, Fyns Tidende) førte til at han 1887 indtrådte i redaktionen af det mod den bjørnbakske Aarhus Amtstidende oprettede grundtvigske Aarhus Folkeblad. Han var dette blads redaktionssekretær til 1890 da det boisenske (forhandlende) venstre på Svendborgegnen oprettede Folkebladet for Svendborg Amt i Svendborg hvis redaktør han blev. Han ledede sit blad ud fra et stærkt hensyn til det folkeligt- og almenoplysende mere end det nyhedsmæssige. Skyttesagen interesserede ham meget, og han var i 25 år formand for De danske skytteforeningers 6. hovedkreds der ved hans fratræden hædrede ham som æresmedlem. Den kamp der efter det politiske forlig tilspidsede sig mellem venstregrupperne antog en særlig voldsom form på Sydfyn, og udviklingen omkring og efter systemskiftet 1901 der de fleste steder mildnede modsætningerne havde ikke det samme forløb her. E. førtes derefter over mod konservativ side; hertil bidrog hans stærke interesse for forsvarssagen; han blev formand for Svendborg Amts Rekylkorps og medlem af Korpsenes Centralkomité. 1911 sammensluttedes hans blad med det konservative blad Svendborg Amtstidende, et forhold der dog vakte nogen uro i den konservative lejr hvorfor der oprettedes et mindre, konservativt blad. E. gik under grundlovskampen 1913 hårdt imod sin gamle læremester Klaus Berntsen og deltog i de følgende år i forberedelserne til og dannelsen af det konservative folkeparti hvis første næstformand han blev. Først 1922 gik det separate konservative blad i Svendborg op i Svendborg Amtstidende. I den politiske diskussion gjorde E. sig i sine seneste år ikke stærkt gældende. Han var en ideelt anlagt og habil bladmand, men ikke taktiker. – E. havde som ung rejst i England og omfattede engelsk politisk syn med interesse. Et udtryk herfor er en god folkebog som han skrev 1896 om Gladstone. Fra hans yngre år stammer talrige småkomedier, noveller etc. med hjemstavnspræg. Han var med en kort afbrydelse medlem af Svendborg byråd 1909-17.

Familie

Forældre: gårdejer Rasmus Hansen (1820-96) og Anne Larsen (1831-83). Navneforandring 21.5.1889. Gift 28.12. 1889 på Frbg. (b.v.) med Josephine Theodora Johanne Knudsen, født 27.9.1860 i Kbh. (Garn.), død 3.6.1950 på Frbg., d. af kaptajn i artilleriet, exam.polyt., senere lærer ved Den militære højskole Laurits K. (1821-1904, gift 2. gang 1867 med Emilie Frederikke Cathrine Feuerstein, 1834-1914) og Josephine Christine Hedvig Feuerstein (1827-64).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Journalisten 1.2.1907. Ungdom og idræt, nr. 23, 10.6.1910. Sondagsbl. 31.7.s.å. Mads Jepsen i Folkelæsning 6.11.s.å. Svendborg amtstid. 6. og 8.9.1924. Fyns tid. 7.9.s.å.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig