Hans-Jacob Møller

Hans-Jacob Møller, 29.4.1855-12.3.1916, apoteker. Født på Gammelgård på Als, død i Kbh. (Johs.), begravet sst. (Ass.). Efter endt skolegang på Sorø akademi var M. 1871-73 discipel på Østerbro apotek i Kbh. og blev kandidat 1876. Han konditionerede nogen tid på Blågårds apotek og studerede derpå kemi ved det kemiske laboratorium på landbohøjskolen hvor han en kort tid var assistent. Han foretog en rejse til udlandet for at fortsætte sine kemiske studier og var derefter atter på Blågårds apotek indtil han 1882 blev bestyrer af Nørrebros apotek som han selv blev indehaver af ved svigerfaderens død 1904. – M. foretog allerede i sin bestyrertid gennemgribende og kostbare ombygninger af apoteket hvorved også æstetiske hensyn blev taget. Installering af telefon og elektrisk lys blev gennemført i årene 1894 og 1902-03. Han var en meget dygtig fagmand med alsidige interesser. Karakteristisk er det at Nørrebros apotek i hans tid blev et meget efterspurgt lærested for apoteksdisciple. – M. var med til udarbejdelsen af de nye farmakopeer 1893 og 1907, og fra 1890 var han censor ved de farmaceutiske eksaminer; desuden sad han i bestyrelsen for Fonden til det pharmaceutiske studiums fremme fra 1894, for Danmarks apotekerforening fra 1894 (næstformand fra 1909), var kasserer for Danmarks farmaceutiske selskab fra 1912 og blev endelig 1915 næstformand for sundhedsstyrelsens apotekerråd. Særlig kendt blev han som apotekerstandens og regeringens repræsentant ved mange udenlandske kongresser hvorved han optoges som korresponderende medlem og æresmedlem af adskillige farmaceutiske selskaber i udlandet. Hertil bidrog i høj grad hans store sprogkundskaber, ligesom flere videnskabelige værker, således om urinundersøgelser, om farvede glas og internationale farvebestemmelser, gjorde hans navn kendt. 1889 udgav han slægtsbogen Apotheker, Assessor pharm. Jacob Møller og hans Slægt. – Ved sin død efterlod M. sig en række dagbøger som siden 1966 har været deponeret på Danmarks farmaceutiske højskole. I uddrag er disse dagbøger som omhandler Nørrebros apotek, farmakopéarbejdet, undervisning og redaktionsarbejde offentliggjort under titlen Apoteker i København Hans Jacob Møllers dagbøger for årene 1885-1906 i Theriacaserien nr. 13, 1968.

Familie

Forældre: godsejer Hans Tellus M. (1826-83) og Laura Cornelia Hansen (1828-1905). Gift 2.2.1887 i Kbh. (Johs.) med Frederikke (Frida) Christiane Heiberg, født 10.5.1868 i Kbh. (Johs.), død 16.1.1940 sst. (Holmens), d. af apoteker Carl Christian Beck H. (1818-1904) og Anna Christine Engelsen (1828-95). – Far til Eggert død M.

Udnævnelser

R. 1909.

Ikonografi

Mal. af H. Olrik, 1886. Litografi. Mal. af H. Wium, 1901 (Med.-hist. mus.).

Bibliografi

Bibliografi i Archiv for pharmaci og chemi XXIII, 1916 113-17. – Apoteker i Kbh. H.-J. M.s dagbøger for årene 1885-1906, 1968 = Theriaca XIII. – V. K. P[ermin] i Archiv for pharmaci og chemi XXIII, 1916 95-99. E. Dam og A. Schæffer: De danske apotekers hist. III, 1933 36-39. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig