Hans Bille

Hans Bille, 1470-31.10.1542, ridder, rigsråd. Begravet i Øster Egede k. B. var allerede 1502 medlem af rigsrådet og deltog s.å. i ledelsen af toget til Stockholm til undsætning for dronning Christine. Først 1514 blev han ridder; n.å. var han med i det gesandtskab der hentede dronning Elisabeth fra Nederlandene; i øvrigt benyttede Christian II ret jævnligt hans tjeneste i Sverige. Han skrev sig afvekslende til sin fædrenegård, Egede, og til Skjoldenæs som han havde i forlening senest 1504 men mistede ca. 1522, som det synes, fordi bønderne havde klaget over ham. Naturligt nok sluttede han sig da hurtigt til oprøret mod Christian II; Frederik I gav ham hans len tilbage, og under denne nævnes han nu jævnligt blandt de fornemste råder, oftest i nær tilknytning til sin broder Anders B. hvis konservative og katolske partistandpunkt han ganske delte. Ligesom denne støttede han på herredagen 1533 beslutningen om kongevalgets udsættelse; begge trådte kort efter grevefejdens udbrud i grev Christoffers tjeneste; begge blev ved folkebevægelsens gennembrud i jan. 1535 fanget og senere ført til Mecklenburg; og da Christian III besatte Sjælland blev også B.s len og godser inddraget. Først i dec. 1536 opnåede han mod at godkende den nye kirkeordning Christian IIIs nåde; sine private godser fik han tilbage, derimod hverken sin forlening eller sin plads i rigsrådet. Af hans mange børn kom ingen til at spille nogen større rolle; døtrene Ermegaard og Birgitte fik til sidst det efter dem opkaldte Jomfruens Egede.

Familie

Forældre: rigsråd Bent B. (død 1494) og Ermegaard Frille (død 1504). Gift 1. gang 29.5.1496 med Anne Thott, død 1498, d. af rigsråd Laurens Axelsen T. (død 1482) og Karen Jonsdatter Viffert (død 1468). Gift 2. gang ca. 1505 med Inger Rønnow, død 18.11.1548, begr. i Øster Egede k., d. af Corfitz R. (død 1494) og Birgitte Flemming (død efter 11.6.1494). – Bror til Anders B. (1477–1555).

Ikonografi

Ligsten af Morten Bussert (Øster Egede k.), afstøbning (Fr.borg).

Bibliografi

Østsjællandske årbøger, udg. F. Opffer, V, 1905 47f. Danm.s adels årbog VII, 1890 69. W. Mollerup og Fr. Meidell: Bille-ættens hist. I, 1893. Vilhelm Lorenzen i Danske slotte og herregårde II, 1943. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig