Hans Frederik v. Levetzow, Hans Frederik (Friederich) v. Levetzow (Levetzau), 5.1.1630-22.7.1696, officer, godsejer. Født i Mecklenburg, død på Oksholm, begravet i Oksholm (Øland) k. I sit 10. år indtrådte L. i hoftjeneste hos hertugen af Mecklenburg-Gustrow, gik derefter i svensk krigstjeneste, avancerede til major i rytteriet og generaladjudant hos feltmarskal Philip Pfalzgreve af Sulzbach og blev taget til fange i slaget ved Nyborg nov. 1659 hvorpå han gik i dansk tjeneste. Ved reduktionen 1661 blev han "reformeret" (ɔ: sat på halv gage), fik 1663 som vederlag for gagen som oberstløjtnant udlagt for livstid 21 bøndergårde m.m. i Nørhald herred samt ejendomsskøde på en større bondegård Kåtrup (Kovtrup) i Asferg sogn som han med familie beboede indtil han 1668 købte Oksholm. 1666 var han en kort tid chef for rostjenesten af Århus stift og derefter på vartpenge. 1670 blev han naturaliseret som dansk adelsmand, solgte derefter sit mecklenburgske gods, købte efterhånden og ejede yderligere Hvolgård, Store Restrup og Nørre Elkær og erhvervede det indbringende sildefiskeri ved Nibe, men skilte sig ved sit gods i Randersegnen. 1672–75 var han tjenstgørende oberstløjtnant i rytteriet, blev juli 1675 oberst og regimentschef og deltog i krigen i Nordtyskland, fra 1676 i krigen i Skåne, udmærkede sig i slaget ved Lund hvor han blev såret, blev n.å. generalmajor og medlem af generalitetet og førte hærens fortrav mod Kristianstad, deltog i slaget ved Rønneberga samt i det første tog til Rügen og blev generalinspektør for det jyske rytteri. 1678 havde han kommandoen over de jyske rytterregimenter under Gyldenløve i Bohus len, var derefter atter i Skåne m.m. krigen ud. Efter krigen var han vedblivende generalinspektør over det jyske rytteri og ledede med megen dygtighed overgangen til fredsfod og nyordningen. 1689 og 1693 deltog han i krigsekspeditionerne ved sydgrænsen og afskedigedes 1694 med generalløjtnants karakter.

L. var en dristig, tapper soldat med usædvanlige legemskræfter, en foretagsom "partigænger" og samtidig en fremragende godsadministrator der fik noget ud af sine mange ejendomme samt en lige så dygtig forretningsmand på andre områder, en fornøjelig, vittig mand med mange venner, en elsker af et godt bord og godt selskab indtil podagraen tvang ham til afholdenhed og forskellige kure. Han og hans familie var interesseret i kirke- og skoleforholdene inden for deres område og viste det i praksis. Over ham og hans hustru rejste familien et meget smukt gravmæle. – Gehejmeråd 1689.

Familie

Forældre: landråd Heinrich v. L. til Mistorf m.m. (1597–1665, gift 2. gang 1639 med Sophie Elisabeth v. Blücher) og Leveke Dorothea v. Cölin (1602–37). Gift 11.11.1661 på Vindeby med Lucie Emerentia Brockdorff, født 4.11.1640 på Vindeby, død 11.9.1693 i lejren ved Schwarzenbeck ved Lübeck, d. af godsejer Theodosius B. (1610–71, gift 2. gang med Anna Cordes, død 1660, gift 1. gang med generalmajor Marqvard Rantzau, ca. 1590–1640) og Emerentia Buchwald. – Far til Christian L.

Udnævnelser

Hv. R. 1683.

Ikonografi

Statue af D. Gercken på epitafium (Oksholm k., Øland). Mal. (Sielbeck).

Bibliografi

v. Levetzowsche Familienblätter I, Berlin, Plön 1900–04 87–109. Andr. Barfod i Saml. til jydsk hist. og top. 2.r.III, 1891–93 41 42 46 49 50 51 53–55 68. H. W. Harbou sst. 3.r.I, 1896–98 205–08 (geneal.); sst. 407. N. P. Jensen: Den skånske krig, 1900. K. C. Rockstroh: Udvikl. af den nationale hær II, 1916.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig