Hans Hertel

Hans Hertel, Hans Christian Hertel, f. 22.1.1939, litteraturhistoriker. Født på Frbg. (Skt. Markus). Efter studentereksamen (nysproglig) 1957 studerede H. almindelig og sammenlignende litteraturhistorie ved Kbh.s universitet. Han tog magisterkonferens 1966, og 1967 tilknyttedes han Kbh.s universitet, først som kandidatstipendiat, senere som seniorstipendiat og fra 1972 som lektor ved institut for nordisk filologi. 1980-2009 professor i nordisk litteratur med særligt henblik på litteratursociologi. H. har fra sin studentertid været medarbejder ved forskellige københavnske dagblade; 1966-88 ved dagbladet Information hvor han har virket som litteraturanmelder, og hvor han endvidere har skrevet artikler om almene kulturelle og kulturpolitiske emner. Fra 1988 har hav været tilknyttet Politiken. H. har været aktiv i socialdemokratiet og var 1971-77 medlem af dette partis kulturudvalg. Da ministeriet for kulturelle anliggender 1972 nedsatte et udvalg til undersøgelse af bogmarkeds- og forfatterforhold i Danmark blev H. medlem af dette, og han har her ydet en betydelig indsats både i hovedudvalget og i en række underudvalg og arbejdsgrupper. 1973-80 var han medlem af Statens humanistiske forskningsråd. Han er medforfatter til flere delbetænkninger som udvalget har udsendt, bl.a. Vederlag til forfattere m.v. i anledning affolke- og skolebibliotekers udlån af bøger, 1977. H.s interesse for bogmarkedsforhold og litteratursociologi fremgår også af hans litteraturvidenskabelige forfatterskab. Han leverede således en detaljeret gennemgang af det danske litterære system som tillæg til R. Escarpit: Bogen og læseren, 1972. Han har skrevet omfattende videnskabelige artikler bl.a. om Georg Brandes i Den politiske Georg Brandes, 1973 og om romanteori i Romanproblemer, 1968 og i Romanteori og romananalyse, 1977. Han har udsendt et udvalg af den amerikanske forfatter Mary McCarthys artikler Tværtimod, 1966 og et udvalg af Elsa Gress' artikler Det professionelle menneske, 1966. 1969 udkom Omkring Phantasterne. Han har endvidere oversat flere moderne amerikanske værker, bl.a. Mary McCarthys Gruppen, 1964. H. har været initiativtager til og redaktør af forskellige væsentlige forlagsserier, bl.a. Værkserien, 1969–77, serien Moderne verdenslitteratur, 1970–73 og Litteratur og samfund, 1972ff. Særligt må fremhæves hans virke som redaktør af Verdens litteraturhistorie I-VII, 1985-93 (dansk, norsk og svensk udg.; 2.udg. 1994-95). Desuden kan nævnes bøger om Bo Bojesen: Bo Bojesens Danmarkshistorie 1943-94, 1994, Bo Bojesen og den store verden 1945-96, 1996 og Verden ifølge Bo Bojesen 1943-99, 1999. 2012 fulgte to vægtige bøger om Poul Henningsen: PH - en biografi samt PH - dengang og nu : en debatbog. H. har redigeret og er medforfatter til Det stadig moderne gennembrud. Georg Brandes og hans tid set fra det 21. århundrede, 2004. Under pseudonymet Mr. Henderson skrev H. essays til Information, samlet i Mr. Henderson i forbifarten : 46 samtidshistorie, 1975.

H. er blevet tildelt flere hædersbevining, bl.a. Georg Brandes-prisen 1985, Dansk forfatterforenings faglitterære pris 1995, Søren Gyldendal-prisen 1996 og Publicistprisen 2005.

Familie

F: civilingeniør, senere direktør Niels Ejnar H. (1911–68) og keramiker Gerda Margrethe Führer (1915-2000). Gift 18.3.1961 i Charlottenlund (b.v.) med Lisbeth Westergaard, født 7.1.1940 på Frbg., d. af direktør Cai Henry Carisius W. (1896–1978) og Esther Cæcilie Jespersen (1899–1975).

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig