Hans Meissenheim Bogbinder

Hans Meissenheim Bogbinder, d. ca. 1515, borgmester. B. var rimeligvis indvandret tysker (måske stammende fra Meissenheim i Hessen-Homburg) men gift ind i en velstående københavnsk borgerslægt. Hans Svaning siger om hans hustru at hun var en sjælden agtet kvinde; hendes forældres navne kendes ikke, men det vides at de har stiftet et Trefoldigheds alter i Nicolai k. i Kbh. med så meget tilliggende gods at der kunne holdes en særlig kapellan dertil. Om B.s ansete stilling vidner at han 1499–1502 var rådmand og 1503–11 borgmester i Kbh. og ca. 1503–11 kirkeværge og forstander for Nicolai k. Han har formodentlig drevet en udstrakt handelsvirksomhed; i hvert fald ejede han en bod i Dragør og talte gennem adskillige år dronning Christine blandt sine kunder. Allerede 1487 benyttede kong Hans hyppigt badstuen i B.s gård i Højbrostræde til at tage bad. Det er vel disse besøg i B.s hjem der har gjort et så gunstigt indtryk på kong Hans at han besluttede sig til at sætte sin søn Christian (II) i huset hos B. og dennes hustru. Under sit om end vel kortvarige ophold i dette borgerlige hus i samvær med B.s to sønner Ambrosius og Hans har prinsen sikkert modtaget indtryk der skulle blive af betydning for hans indstilling senere i livet.

Familie

gift Birgitte, død efter 1520. – Far til Ambrosius B. og Hans (Meissenheim) B.

Bibliografi

Danske mag. 4.r. I, 1864 73 78 81 86. – E. C. Werlauff i Hist. t. III, 1842 614–27. C. F. Allen: De tre nord. rigers hist. I, 1864 223–29 646. Wm. Christensen: Dronning Christines hofholdningsregnskaber, 1904 27 220 228 287 290.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig