Hans Pedersen Klein

Hans Pedersen Klein, jan..1617-13.12.1667, rådmand. Død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens k.). Ligesom sikre oplysninger om K.s herkomst og ægteskaber mangler, savner man viden om hans barndom og ungdom. Han var 1650 grundejer i Kbh. og medlem af Det danske kompagni (skydeselskabet), og var i 1650erne kendt som en dygtig og anset forretningsmand; 1661 optoges han i købmændenes og kræmmernes kompagni. Under krigen og Kbh.s belejring udrustede han flere kapere der voldte svenskerne adskillig skade. Samtidig ydede han øl m.m. til hofetaten og søetaten, ligesom han flere gange forstrakte kongen med rede penge. Herfor fik han udlæg i jordegods i Sydsjælland og anvisning på norske toldindtægter; endnu ved hans død var hans økonomiske mellemværende med kronen dog ikke opgjort. Allerede 1654 formand for tingmændene (bytingsretten) blev han 1659 medlem af de 32 mænd og n.å. en af disses to formænd; 1666 udnævntes han til rådmand. Vigtigst er dog den rolle han spillede i samtidens politik som en af førerne for Kbh.s borgerskab og medforfatter af dettes talrige henvendelser til Frederik III 1658–59 om lempelser eller privilegier, bl.a. for at opnå en fri rigsstads rettigheder. I alle borgerstandens andragender og klager 1660 havde han del og kåredes af de 32 mænd til rigsdagen sammen med Frederik Thuresen. Ene af disse to havde han mod til at overbringe rigshofmester J. Gersdorff meddelelsen om de "konjungerede" stænders tilbud om arveregering for kongehuset, hvilket skaffede K. mange fjender inden for adelspartiet. En memorial af 12.7.1663 fra hans hånd giver en ikke uvigtig selvkarakteristik.

Familie

Forældre: sandsynligvis købmand i Odense Peder Jacobsen (1570–1651) og Maren Andersdatter Klyn (født 1587). Formentlig gift 1. gang med en søster til borgmester på Christianshavn Hans Sørensens hustru. Gift 2. gang 1.5.1653 i Kbh. (Vor Frue) med Magdalene Mogensdatter, t efter 1683 (gift 2. gang 1671 med Jokum Ernst Volcher, død senest 1683).

Bibliografi

Fr. Barfod i Pers. hist. t. 3. r. V, 1896 135–51. O. Nielsen: Kbh.s hist. og beskr. V, 1889 438f. E. Marquard: Kbh.s borgere 1659, 1920 27 95. C. O. Bøggild-Andersen: Statsomvæltningen i 1660, 1936.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig