Hans Pothorst

Hans Pothorst, Hans Potharst (Pothast o.l.), ca. 1440-før 1493(?), søfarer, kaperkaptajn. Om P.s levnedsløb vides der ikke ret meget. Han var formentlig af nordtysk herkomst, men må før 1472 være trådt i Christian Is tjeneste. Sammen med Diderik Pining, den norske skipper Johannes Skolp og den portugisiske adelsmand og søfarer João Vaz Cortereal deltog P. i en af kongen 1472 eller 1473 udsendt ekspedition til Grønland. Skibet eller skibene anløb formentlig østkysten i egnen omkring det nuværende Angmagssalik hvor "de grønlandske sørøvere ... angreb andre skibe med små både uden køl og i stor mængde". Efter at have rejst en varde i land forlod de det, men blev antagelig af storme forslået vestpå og nåede efter alt at dømme Newfoundlands nordøstkyst. Dette regnes som den anden præcolumbianske opdagelse af Amerika. Herefter høres der intet om P. før 1484 hvor han trådte i Christian Is brorsøn Jacob af Oldenburgs tjeneste, igen sammen med Diderik Pining, som kaper og videre i den anden engelsk-danske søkrig 1484-90. Paulus Helie nævner P. i Skibykrøniken blandt andre sørøvere eller kapere der fik en voldsom død. Muligvis er den for P.s vedkommende allerede indtruffet omkring 1490. Han må have været bosat i Helsingør hvor han vel har været en holden mand siden han blev afmalet med våbenskjold på en af hvælvingerne i det søndre sideskib af karmeliterklostrets Skt. Marie kirke; dette blev nemlig kun betydelige donatorer til del. Efter tekstbåndet at dømme har han bekostet udsmykningen og den må være udført efter 1493, da disse hvælvinger blev opbygget. Billedet synes at antyde, at han da er afgået ved døden til søs.

Ikonografi

Kalkmal. formentlig efter 1493 (Skt. Marie k., Helsingør).

Bibliografi

L. Daae i Hist. t. 2.r.III, Kria. 1882 234 238 243-45. Gustav Storm sst. V, 1886 394f. Caspar Aubert sst. 5.r.III, 1916 151-53. Sofus Larsen: The discovery of North America twenty years before Columbus, 1925. L. Bobé: Indledn. til Diplomatarium Groenlandicum = Medd. om Grønland LV,1, 1936 3f; LV,3, 1936 5. Paulus Helie: Skr. VI, 1937 70. Danm.s kirker. Fr.borg amt I, 1964. Finn Gad: Grønlands hist. I, 1967 (nyt opl. 1978). Paul Pini: Der Hildesheimer Didrik Pining, Hildesheim 1971 = Schriftenreihe des Stadtarchivs und Stadtbibl. Hildesheim V.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig