Hans Rantzau - lensmand

Hans Rantzau, d. ca. 1522, sandsynligvis om sommeren, til Neuhaus, råd i hertugdømmerne. R. nævnes som lensmand på Haderslev slot allerede 1479-83. Under en strid om Slesvig stift 1488 forlenede den ene af parterne ham med Svavsted slot som han siden forstod at fastholde i det mindste til 1495. 1490 nævnes han første gang som hertug Frederiks (senere kong Frederik I) råd og n.å. som hans hofmester; s.å. deltog han som kong Hans' råd i forhandlinger med Lübeck. 1494 og n.å. repræsenterede han hertug Frederik på de to møder i Kalundborg hvor hertugens krav om andel i Danmark afvistes. 1495-99 nævnes han atter som lensmand på Haderslev. 1500 deltog han i fredsslutningen med ditmarskerne i Hamburg; omtrent samtidig blev han lensmand på Segeberg som han beholdt i hvert fald til 1511; desuden fik han flere mindre forleninger i Holsten. 1503 repræsenterede han sammen med biskop Jens Andersen Beldenak kong Hans ved det møde i Lübeck, hvis udfald i så væsentlig grad kom til at forværre hertug Frederiks forhold til broderen. Alligevel synes han at have bevaret begges tillid, så at han også i den følgende tid jævnlig anvendtes til forhandlinger med hansestæderne, således af kong Hans ved det vigtige forligsmøde i Nykøbing 1507 og af Christian II ved mødet i Sønderborg 1516; ved Segebergmødet 1520 nævnes han derimod blandt hertugens råder. Denne ejendommelige dobbeltstilling bevarede han til det sidste. I foråret 1522 nævnes han et par gange som hertug Frederiks marsk, og det må ligeledes være ham der på Levensaumødet i juli fremsatte Christian IIs ønsker. Sværere er det at afgøre, om han også er den hr. Hans Rantzau der i Bordesholmforliget 13.8. figurerer forrest blandt de hertugelige råder; riddertitlen fører han ellers aldrig, og det kan derfor måske være hans navnkundige slægtning Johan Rantzau. Efter den tid forekommer han i hvert fald ikke.

Familie

Forældre: Henrik R., Schacks søn (død mellem 1480 og 1487, gift 2. gang med Margrete Heest) og Catharine Pogwisch. Gift 1492 med Margrete Brockdorff, født 1477, død 19.8.1547, d. af Sivert B. til Vindeby (død 1500) og Anna v. Buchwald (død tidligst 1500). -Far til Breide R. (1502-62) og Melchior R.

Bibliografi

Hanserecesse 3.r.IV-VIII, Lpz. 1890-1910. – Chr. L. E. v. Stemann i Zeitschr. der Gesellsch. für schlesw.-holst.-lauenb. Gesch. II, Kiel 1872 126-28. – C. E. Voss' excerpter i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig